Inne produkty

Skanowanie reputacji

W oknie Skanowanie reputacji wyświetlane są wyniki najnowszego skanowania reputacji.

Program Norton 360 Online umożliwia również ręczne uruchamianie następujących typów skanowania reputacji:

 • Szybkie skanowanie reputacji

 • Pełne skanowanie reputacji

 • Niestandardowe skanowanie reputacji

W przypadku uruchomienia szybkiego skanowania reputacji program Norton 360 Online uwzględnia w skanowaniu istotne pliki w uruchomionych procesach i załadowane programy. W przypadku uruchomienia pełnego skanowania reputacji program Norton 360 Online uwzględnia w skanowaniu wszystkie istotne pliki dostępne na komputerze. W przypadku uruchomienia niestandardowego skanowania reputacji program Norton 360 Online umożliwia wybranie dysku, folderu lub pliku do przeskanowania.

Skanowanie reputacji filtruje pliki na podstawie określonych kryteriów filtrowania i przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight na filtrowanych plikach. Skanowanie reputacji filtruje pliki .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx oraz .msi i analizuje te pliki.

Program Norton 360 Online wyświetla informacje o reputacji przeskanowanych plików w oknie Skanowanie reputacji.

Program Norton 360 Online konsoliduje informacje o reputacji z ostatniego skanowania i przedstawia je przy użyciu różnych formatów graficznych.

U góry okna Skanowanie reputacji wyświetlana jest następująca statystyka:

Poziom zaufania

Przedstawia średni poziom zaufania plików znajdujących się na komputerze.

Poziomy zaufania plików są grupowane w następujących odrębnych kategoriach:

 • Zaufane : wskazuje pliki z kategorii Norton - zaufane pliki.

 • Dobry : wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Dobry.

 • Nieznany : wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Niepotwierdzony.

 • Słaby : wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Słaby lub Zły.

Pod wykresem Poziom zaufania można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Zaufane na tym komputerze : wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane pliki i zaufane pliki użytkowników na komputerze.

 • Śr. zaufanie wspólnoty : wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane i zaufane użytkowników na komputerze. Firma Symantec zbiera informacje od użytkowników produktów marki Norton.

Rozpowszechnienie

Przedstawia średni poziom rozpowszechnienia wśród użytkowników plików znajdujących się na komputerze.

Poziom rozpowszechnienia wśród użytkowników plików znajdujących się na komputerze opisują następujące kategorie:

 • Bardzo mało użytkowników : przedstawia pliki o bardzo niskim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Mało użytkowników : przedstawia pliki o średnim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Wielu użytkowników : przedstawia pliki o wysokim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

Pod wykresem Rozpowszechnienie można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Wysokie rozpowszechnienie na tym komputerze : wskazuje średnią liczbę znajdujących się na komputerze plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Śr. rozpowszechnienie we wspólnocie : wskazuje średnią liczbę plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników produktów marki Norton.

Stabilność

Przedstawia ocenę stabilności plików znajdujących się na komputerze.

Ocena stabilności zależy od częstotliwości awarii programu. Stosowane są następujące różne oceny stabilności:

 • Niezawodny : wskazuje, że program jest niezawodny.

 • Stabilny : wskazuje, że program jest względnie stabilny. Zdarzają mu się jednak awarie.

 • Nieco niestabilny : wskazuje, że program jest nieco niestabilny.

 • Niestabilny : wskazuje, że program jest niestabilny.

 • Bardzo niestabilny : wskazuje, że program często powoduje awarie.

 • Stabilność nieznana : wskazuje, że historia awarii programu nie jest znana.

Oceny stabilności różnią się w zależności od systemu operacyjnego.

Sieć Norton Network

Pokazuje szczegóły dotyczące znanych prawidłowych i nieprawidłowych plików.

Można sprawdzić liczbę zaufanych plików używany przez użytkowników produktów marki Norton. Można też sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

U dołu okna Skanowanie reputacji można wyświetlić następujące szczegóły każdego przeskanowanego elementu:

Nazwa pliku

Wskazuje nazwę pliku i typ pliku.

Można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pliku w oknie Informacje o pliku.

Poziom zaufania

Wskazuje poziom zaufania przypisany do pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec ocenia plik na podstawie analizy statystycznej pliku wykonanej przy użyciu danych z programu Norton Community Watch oraz analiz firmy Symantec.

Firma Symantec przypisuje następujące poziomy zaufania plikom wyznaczonym do sprawdzenia reputacji:

 • Zaufane : firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

 • Dobry : firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

 • Niepotwierdzony : firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

 • Słaby : firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

 • Zły : firma Symantec ma wiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

W przypadku pliku o poziomie zaufania Zły lub Słaby program Norton 360 Online wyświetla ikonę czerwonego krzyżyka (x) obok poziomu zaufania. Ikonę czerwonego krzyżyka (x) można kliknąć, aby poddać podejrzany plik kwarantannie.

Rozpowszechnienie

Wskazuje poziom użytkowania pliku we wspólnocie.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Użycie zasobów

Wskazuje poziom użytkowania zasobów przez plik.

Możliwe są następujące poziomy użytkowania:

 • Niski : wskazuje, że plik minimalnie obciąża zasoby systemu.

 • Umiarkowany : wskazuje, że plik umiarkowanie obciąża zasoby systemu.

 • Wysoki : wskazuje, że plik maksymalnie obciąża zasoby systemu.

 • Nieznany : wskazuje, że pliku nie wykonał żadnej operacji na komputerze.

Stabilność

Wskazuje ocenę stabilności pliku.

Ocena stabilności zależy od częstotliwości awarii programu. Stosowane są następujące różne oceny stabilności:

 • Niezawodny : wskazuje, że program jest niezawodny.

 • Stabilny : wskazuje, że program jest względnie stabilny. Zdarzają mu się jednak awarie.

 • Nieco niestabilny : wskazuje, że program jest nieco niestabilny.

 • Niestabilny : wskazuje, że program jest niestabilny.

 • Bardzo niestabilny : wskazuje, że program często powoduje awarie.

 • Nieznany : wskazuje, że historia awarii programu nie jest znana.

Oceny stabilności różnią się w zależności od systemu operacyjnego.

Uruchamianie szybkiego skanowania reputacji

Uruchamianie pełnego skanowania reputacji

Uruchamianie niestandardowego skanowania reputacji

Wyniki skanowania reputacji - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36688460_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/04/2011