Inne produkty

Skanowanie reputacji

W oknie Skanowanie reputacji wyświetlane są wyniki najnowszego skanowania reputacji.

Program Norton 360 umożliwia również ręczne uruchamianie następujących typów skanowania reputacji:

 • Szybkie skanowanie reputacji

 • Pełne skanowanie reputacji

 • Niestandardowe skanowanie reputacji

W przypadku uruchomienia szybkiego skanowania reputacji program Norton 360 uwzględnia w skanowaniu istotne pliki w uruchomionych procesach i załadowane programy. W przypadku uruchomienia pełnego skanowania reputacji program Norton 360 uwzględnia w skanowaniu wszystkie istotne pliki dostępne na komputerze. W przypadku uruchomienia niestandardowego skanowania reputacji program Norton 360 umożliwia wybranie dysku, folderu lub pliku do przeskanowania.

Skanowanie reputacji filtruje pliki na podstawie określonych kryteriów filtrowania i przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight na filtrowanych plikach. Skanowanie reputacji filtruje pliki .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx oraz .msi i analizuje te pliki.

Program Norton 360 wyświetla informacje o reputacji przeskanowanych plików w oknie Skanowanie reputacji. Okno Skanowanie reputacji ma następujące kategorie:

Zestawienie wspólnoty

W obszarze Zestawienie wspólnoty można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Średnie zaufanie wspólnoty: wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane i zaufane użytkowników na komputerze. Skanowanie reputacji zbiera informacje z programu Norton Community.

 • Średnia dojrzałość we wspólnocie: wskazuje średnią liczbę plików starszych niż 30 dni na komputerze. Skanowanie reputacji zbiera informacje z programu Norton Community.

 • Średnie rozpowszechnienie we wspólnocie: wskazuje średnią liczbę plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników z programu Norton Community. Skanowanie reputacji zbiera informacje z programu Norton Community.

W celu analizy plików wyznaczonych do sprawdzania reputacji firma Symantec stosuje dane udostępniane przez miliony użytkowników programu Norton Community Watch oraz dane działu badawczego firmy Symantec.

Aby wyświetlić szczegóły zestawienia wspólnoty należy się upewnić, że komputer jest podłączony do Internetu. W celu zebrania informacji o reputacji program Norton 360 łączy się z serwerami firmy Symantec. Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, program Norton 360 używa dostępnych lokalnie informacji o reputacji.

Zestawienie lokalne

Szczegóły średniego poziomu zaufania, wieku i użytkowania we wspólnocie dotyczące plików wyznaczonych do sprawdzenia reputacji można wyświetlić na podstawie ostatniego skanowania reputacji.

W obszarze Zestawienie lokalne można wyświetlić następujące szczegóły:

 • Zaufane: wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane i zaufane użytkowników na komputerze.

 • Dojrzałe: wskazuje średnią liczbę plików starszych niż 30 dni na komputerze.

 • Wysokie rozpowszechnienie: wskazuje średnią liczbę plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników z programu Norton Community.

Program Norton 360 konsoliduje informacje o reputacji z ostatniego skanowania i przedstawia je przy użyciu różnych formatów graficznych. Wyniki skanowania reputacji można filtrować za pomocą wykresów. Gdy użytkownik kliknie w określonej sekcji wykresu, program Norton 360 przefiltruje wyniki i wyświetli odpowiednie pliki w tabeli wyników wyszukiwania. Aby wyświetlić na przykład wszystkie pliki mające poziom zaufania Słaby, należy kliknąć odpowiednią sekcję na wykresie Poziom zaufania. W tabeli w dolnej części okna Skanowanie reputacji wyświetlona zostanie lista wszystkich plików o poziomie zaufania Słaby. W celu zresetowania wykresu i wyświetlenia pełnej listy w tabeli wyników skanowania można kliknąć opcję Resetuj.

Można wyświetlić następujące wykresy:

Poziom zaufania

Przedstawia wyniki skanowania reputacji w formacie graficznym opartym na poziomach zaufania. Można kliknąć określoną sekcję wykresu, aby wyświetlić odpowiednie pliki w tabeli wyników wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są grupowane w następujących odrębnych kategoriach:

 • Zaufane (ta kategoria jest wyświetlana w kolorze zielonym): wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Dobry. Są to pliki z kategorii Norton - zaufane.

 • Dobre (ta kategoria jest wyświetlana w kolorze żółtym): wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Dobry.

 • Niepotwierdzone (ta kategoria jest wyświetlana w kolorze szarym): wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Niepotwierdzony.

 • Słaby (ta kategoria jest wyświetlana w kolorze pomarańczowym): wskazuje, że pliki mają poziom zaufania Słaby lub Zły.

Pod wykresem Poziom zaufania można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Zaufane: wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane i zaufane użytkowników na komputerze. Te informacje można także wyświetlić w obszarze Zestawienie lokalne.

 • Śr. zaufanie wspólnoty: wskazuje średni procent plików oznaczonych jako dobre, Norton - zaufane i zaufane użytkowników na komputerze. Skanowanie reputacji zbiera informacje z programu Norton Community. Te informacje można także wyświetlić w obszarze Zestawienie wspólnoty.

Wiek

Przedstawia wyniki skanowania reputacji w formacie graficznym opartym na wieku plików. Można kliknąć określoną sekcję wykresu, aby wyświetlić odpowiednie pliki w tabeli wyników wyszukiwania. Wyniki wyszukiwania są grupowane w następujących kategoriach:

 • 1-7 dni: przedstawia pliki nowo znalezione na komputerze w ciągu ostatniego tygodnia.

 • 7-30 dni: przedstawia pliki znalezione na komputerze w ciągu ostatniego miesiąca.

 • Ponad 30 dni: przedstawia pliki znalezione na komputerze dawniej niż w ciągu ostatniego miesiąca.

Pod wykresem Wiek można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Dojrzałe: wskazuje średnią liczbę plików starszych niż 30 dni na komputerze. Te informacje można także wyświetlić w obszarze Zestawienie lokalne.

 • Śr. dojrzałość we wspólnocie: wskazuje średnią liczbę plików starszych niż 30 dni na komputerze. Skanowanie reputacji zbiera informacje z programu Norton Community. Te informacje można także wyświetlić w obszarze Zestawienie wspólnoty.

Rozpowszechnienie

Przedstawia wyniki skanowania reputacji w formacie graficznym opartym na rozpowszechnieniu wśród użytkowników. Można kliknąć określoną sekcję wykresu, aby wyświetlić odpowiednie pliki w tabeli wyników wyszukiwania.

Wyniki wyszukiwania są grupowane w następujących kategoriach:

 • Bardzo mało użytkowników: przedstawia pliki o bardzo niskim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Mało użytkowników: przedstawia pliki o średnim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

 • Wielu użytkowników: przedstawia pliki o wysokim rozpowszechnieniu wśród użytkowników.

Pod wykresem Rozpowszechnienie można również wyświetlić następujące szczegóły:

 • Wysokie rozpowszechnienie: wskazuje średnią liczbę plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników z programu Norton Community. Te informacje można także wyświetlić w obszarze Zestawienie lokalne.

 • Śr. rozpowszechnienie we wspólnocie: wskazuje średnią liczbę plików o dużym rozpowszechnieniu wśród użytkowników z programu Norton Community. Skanowanie reputacji zbiera informacje z programu Norton Community. Te informacje można także wyświetlić w obszarze Zestawienie wspólnoty.

Można wyświetlić następujące szczegóły każdego przeskanowanego elementu:

Nazwa pliku

Wskazuje nazwę pliku i typ pliku.

Można kliknąć nazwę pliku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły dotyczące pliku w oknie Informacje o pliku.

Poziom zaufania

Wskazuje poziom zaufania przypisany do pliku.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec ocenia plik na podstawie analizy statystycznej pliku wykonanej przy użyciu danych z programu Norton Community Watch oraz analiz firmy Symantec.

Firma Symantec przypisuje następujące poziomy zaufania plikom wyznaczonym do sprawdzenia reputacji:

 • Dobry: firma Symantec ma wiele wskazań, że plik jest zaufany.

 • Niepotwierdzony: firma Symantec nie ma wystarczających informacji o pliku, aby przypisać plikowi poziom zaufania.

 • Słaby: firma Symantec ma niewiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

 • Zły: firma Symantec ma wiele wskazań, że plik nie jest zaufany.

W przypadku pliku o poziomie zaufania Zły lub Słaby program Norton 360 wyświetla ikonę czerwonego krzyżyka (x) obok poziomu zaufania. Ikonę czerwonego krzyżyka (x) można kliknąć, aby poddać podejrzany plik kwarantannie.

Wiek

Wskazuje wiek pliku na podstawie danych udostępnionych przez miliony użytkowników programu Norton Community oraz danych z analiz badawczych firmy Symantec.

Rozpowszechnienie

Wskazuje poziom użytkowania pliku we wspólnocie.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Data wykrycia

Wskazuje datę wykrycia obecności pliku na komputerze przez program Norton 360.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36688460_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/10/2010