Inne produkty

Wykluczenia programów

W oknie Wykluczenia programów wyświetlana jest lista wszystkich programów wykluczonych z powiadamiania w alertach dotyczących wydajności. Gdy obciążenie procesora, pamięci, zasobów systemowych lub zasobów We/Wy dysku przez program z listy w tym oknie przekroczy limit progowy, program Norton 360 Online nie powiadomi użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności. Program Norton 360 Online zawiera domyślnie na liście programy Symantec Service Framework i Eksplorator Windows.

Okno Wykluczenia programów umożliwia dodawanie programów do listy lub usuwanie programów z listy.

Do wyboru są następujące opcje:

Program

Nazwa programu lub nazwa pliku wykonywalnego programu oraz lokalizacja programu.

Dodaj

Umożliwia dodanie programów do listy Wykluczenia programów.

Gdy użytkownik kliknie pozycję Dodaj, program Norton 360 Online otwiera okno dialogowe Wybór programu, wyświetlając zawartość folderu C:\Program Files\. Można przejść do żądanego folderu i wybrać program, który ma zostać wykluczony z alertów dotyczących wydajności.

Usuń

Umożliwia usunięcie wybranego programu z listy Wykluczenia programów.

Usuń wszystko

Umożliwia usunięcie wszystkich programów dodanych do listy Wykluczenia programów.

Alerty dotyczące wydajności - informacje

Wykluczanie programów z alertów dotyczących wydajności

Usuwanie programów z listy Wykluczenia programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36687854_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/04/2011