Wykluczenia programów

W oknie Wykluczenia programów wyświetlana jest lista wszystkich programów wykluczonych z powiadamiania w alertach dotyczących wydajności. Gdy obciążenie procesora, pamięci, zasobów systemowych lub zasobów We/Wy dysku przez program z listy w tym oknie przekroczy limit progowy, program Norton 360 nie powiadomi użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności.

Okno Wykluczenia programów umożliwia dodawanie programów do listy lub usuwanie programów z listy.

Do wyboru są następujące opcje:

Program

Nazwa programu lub nazwa pliku wykonywalnego programu oraz lokalizacja programu.

Dodaj

Umożliwia dodanie programów do listy Wykluczenia programów.

Gdy użytkownik kliknie pozycję Dodaj, program Norton 360 otwiera okno dialogowe Wybór programu, wyświetlając zawartość folderu C:\Program Files\. Można przejść do żądanego folderu i wybrać program, który ma zostać wykluczony z alertów dotyczących wydajności.

Usuń

Umożliwia usunięcie wybranego programu z listy Wykluczenia programów.

Usuń wszystko

Umożliwia usunięcie wszystkich programów dodanych do listy Wykluczenia programów.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v36687854_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/05/2010