Inne produkty

Okno Wykryto zagrożenie - informacje

Okno Wykryto zagrożenie jest wyświetlane po wykryciu przez program Norton 360 zagrożenia na komputerze użytkownika. Okno to umożliwia sprawdzenie szczegółów dotyczących zagrożenia i wybranie działania dotyczącego zagrożenia. Czasami konieczne jest ponowne otwarcie okna Wykryto zagrożenie dla tego samego zagrożenia. W takim przypadku okno można w dowolnej chwili otworzyć za pomocą okna Historia zabezpieczeń. Okno Historia zabezpieczeń to centralna lokalizacja, w której można uzyskać dostęp do okien Wykryto zagrożenie zagrożeń należących do jednej z następujących kategorii:

Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

Ta kategoria zawiera listę zagrożeń bezpieczeństwa lub zainfekowanych plików wykrytych i naprawionych, usuniętych lub poddanych kwarantannie przez program Norton 360.

Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

Ta kategoria zawiera listę zagrożeń bezpieczeństwa lub zainfekowanych plików, których program Norton 360 nie mógł naprawić, usunąć lub poddać kwarantannie.

Kwarantanna

Ta kategoria obejmuje zagrożenia bezpieczeństwa, które są odizolowane od reszty komputera w oczekiwaniu na interwencję użytkownika i podjęcie odpowiedniego działania.

Opcje działań wyświetlane w oknie Wykryto zagrożenie są różne, w zależności od typu zagrożenia i jego poziomu dotkliwości. Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Przywróć

Umożliwia przywrócenie zagrożenia bezpieczeństwa z kwarantanny do oryginalnej lokalizacji na komputerze.

Przywróć i wyklucz ten plik

Umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań.

Usuń ten plik

Usuwa zagrożenie bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny.

Wyklucz ten program

Wyklucza zagrożenie bezpieczeństwa ze skanowania w przyszłości.

Usuń z historii

Usuwa wybrane zagrożenie bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Pomoc

Otwiera internetową witrynę centrum Symantec Security Response.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła zagrożenie bezpieczeństwa do firmy Symantec.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36662593_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/09/2010