Inne produkty

Okno Informacje o pliku - informacje

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące każdego istotnego pliku znajdującego się na komputerze. Ta opcja analizy pliku jest dostępna w przypadku plików pobieranych, skanowanych lub używanych do wykonania operacji przez użytkownika.

Dostęp do okna Informacje o pliku można uzyskać na różne sposoby. W celu otwarcia okna można na przykład użyć różnych powiadomień, alertów, okien związanych z wydajnością i skanowaniem oraz menu skrótów różnych plików znajdujących się na komputerze. Okno Historia zabezpieczeń zapewnia centralną lokalizację, w której można uzyskać dostęp do okien Informacje pliku różnych zdarzeń związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa, funkcją Download Insight i funkcją Wydajność.

Okno Informacje o pliku umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów zdarzeń należących do jednej z następujących kategorii w oknie Historia zabezpieczeń :

Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji o wyeliminowanych zagrożeniach bezpieczeństwa w uporządkowany sposób.

Kategoria Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje zainfekowane pliki, które program Norton 360 Online naprawia, usuwa lub poddaje kwarantannie. Kategoria ta zawiera głównie zagrożenia średniego i wysokiego stopnia, które są albo poddawane kwarantannie, albo blokowane.

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące poziomu zagrożenia, jego pochodzenia i raport dotyczący operacji wyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa w systemie.

Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji o niewyeliminowanych zagrożeniach bezpieczeństwa w uporządkowany sposób.

Kategoria Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje zainfekowane pliki, w przypadku których program Norton 360 Online nie mógł podjąć żadnego działania. Kategoria ta zawiera głównie zagrożenia bezpieczeństwa niskiego stopnia, które wymagają uwagi użytkownika w celu podjęcia odpowiedniego działania.

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące poziomu zagrożenia, jego pochodzenia i raport dotyczący operacji niewyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa w systemie.

Kwarantanna

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji o poddanych kwarantannie zagrożeniach bezpieczeństwa w uporządkowany sposób.

Kategoria Kwarantanna obejmuje zainfekowane pliki, które są odizolowane od reszty komputera w oczekiwaniu na interwencję użytkownika i podjęcie odpowiedniego działania.

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące poziomu zagrożenia, jego pochodzenia i raport dotyczący operacji zagrożeń bezpieczeństwa poddanych kwarantannie w systemie użytkownika.

Download Insight

Umożliwia sprawdzenie szczegółów reputacji pliku pobranego przez użytkownika.

Szczegółów tych można użyć w celu określenia poziomu bezpieczeństwa pliku i wybrania działania, które ma zostać podjęte.

Alert dotyczący wydajności

Umożliwia wyświetlenie szczegółów wydajności każdego istotnego pliku dostępnego na komputerze.

Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie.

Okno Informacje o pliku przedstawia różne szczegóły dotyczące elementu historii zabezpieczeń. Szczegóły te są klasyfikowane na różnych kartach w oknie Informacje o pliku.

Można wybrać jedną z kart, aby wyświetlić więcej szczegółów. Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące pliku na następujących kartach:

Szczegóły

Informacje takie, jak poziom zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie, data wydania pliku oraz jego stabilność.

Oceny stabilności pliku mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Można także sprawdzić szczegóły takie jak podpis i data utworzenia pliku. Można sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym oraz sprawdzić datę ostatniego użycia pliku.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Można sprawdzić nazwę pliku i adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Szczegóły pochodzenia pliku są dostępne tylko w przypadku, gdy plik został pobrany lub utworzony po zainstalowaniu programu Norton 360 Online.

Jeśli szczegóły historyczne dotyczące pliku nie są dostępne, program Norton 360 Online wyłącza sekcję Pierwotna lokalizacja.

Operacje

Przedstawia szczegóły dotyczące podejrzanych działań podjętych przez plik na komputerze. Zapewnia również informacje na temat wykorzystania zasobów przez proces oraz wpływ procesu na ogólne wykorzystanie procesora komputera.

W zależności od dotkliwości i typu zagrożeń bezpieczeństwa, program Norton 360 Online może wyświetlić w oknie Informacje o pliku następujące opcje:

Znajdź

Umożliwia znalezienie pliku na komputerze.

Opcja ta jest dostępna u góry okna.

Kopiuj do Schowka

Umożliwia skopiowanie danych z okna Informacje o pliku do schowka.

Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Opcje

Umożliwia dostęp do okna Wykryto zagrożenie w celu wyświetlenia dodatkowych szczegółów i podjęcia działań.

Więcej informacji

Umożliwia dostęp do internetowej strony samouczków, zawierającej dodatkowe informacje o pliku.

Historia zabezpieczeń - informacje

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Okno Historia zabezpieczeń - szczegóły zaawansowane - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36662584_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/10/2011