Inne produkty

Okno Informacje o pliku - informacje

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące każdego istotnego pliku znajdującego się na komputerze. Ta opcja analizy pliku jest dostępna w przypadku plików pobieranych, skanowanych lub używanych do wykonania operacji przez użytkownika.

Dostęp do okna Informacje o pliku można uzyskać na różne sposoby. W celu otwarcia okna można na przykład użyć różnych powiadomień, alertów, okien związanych z wydajnością i skanowaniem oraz menu skrótów różnych plików znajdujących się na komputerze. Okno Historia zabezpieczeń zapewnia centralną lokalizację, w której można uzyskać dostęp do okien Informacje pliku różnych zdarzeń związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa, funkcją Download Insight i funkcją Wydajność.

Okno Informacje o pliku umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów zdarzeń należących do jednej z następujących kategorii w oknie Historia zabezpieczeń:

Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji o wyeliminowanych zagrożeniach bezpieczeństwa w uporządkowany sposób.

Kategoria Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje zainfekowane pliki, które program Norton 360 naprawia, usuwa lub poddaje kwarantannie. Kategoria ta zawiera głównie zagrożenia średniego i wysokiego stopnia, które są albo poddawane kwarantannie, albo blokowane.

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące poziomu zagrożenia, jego pochodzenia i raport dotyczący operacji wyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa w systemie.

Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji o niewyeliminowanych zagrożeniach bezpieczeństwa w uporządkowany sposób.

Kategoria Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje zainfekowane pliki, w przypadku których program Norton 360 nie mógł podjąć żadnego działania. Kategoria ta zawiera głównie zagrożenia bezpieczeństwa niskiego stopnia, które wymagają uwagi użytkownika w celu podjęcia odpowiedniego działania.

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące poziomu zagrożenia, jego pochodzenia i raport dotyczący operacji niewyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa w systemie.

Kwarantanna

Umożliwia sprawdzenie szczegółowych informacji o poddanych kwarantannie zagrożeniach bezpieczeństwa w uporządkowany sposób.

Kategoria Kwarantanna obejmuje zainfekowane pliki, które są odizolowane od reszty komputera w oczekiwaniu na interwencję użytkownika i podjęcie odpowiedniego działania.

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące poziomu zagrożenia, jego pochodzenia i raport dotyczący operacji zagrożeń bezpieczeństwa poddanych kwarantannie w systemie użytkownika.

Download Insight

Umożliwia sprawdzenie szczegółów reputacji pliku pobranego przez użytkownika.

Szczegółów tych można użyć w celu określenia poziomu bezpieczeństwa pliku i wybrania działania, które ma zostać podjęte.

Alert dotyczący wydajności

Umożliwia wyświetlenie szczegółów wydajności każdego istotnego pliku dostępnego na komputerze.

Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie.

Po kliknięciu łącza Więcej na prawym końcu paska w oknie Informacje o pliku program Norton 360 wyświetla obszar istotnych szczegółów informacji. Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie. Następujące paski w oknie Informacje o pliku zapewniają różne szczegóły dotyczące pliku:

Szczegóły

Informacje takie, jak poziom zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie oraz data wydania pliku.

Można także sprawdzić szczegóły takie jak podpis i data utworzenia pliku. Można sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym oraz sprawdzić datę ostatniego użycia pliku.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Jeśli szczegóły pochodzenia pliku nie są dostępne, program Norton 360 wyłącza pasek Pierwotna lokalizacja.

Operacje

Szczegóły wykorzystania zasobów przez proces oraz wpływ procesu na ogólne wykorzystanie procesora komputera.

Łącze Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony samouczka zawierającej dodatkowe informacje o pliku. W niektórych przypadkach można użyć opcji Znajdź ten plik w oknie Informacje o pliku, aby znaleźć lokalizację pliku na komputerze. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku określonych zagrożeń bezpieczeństwa. Program Norton 360 może wyświetlić ikonę obok opcji Znajdź ten plik. Za pomocą tej ikony można skopiować dane z okna Informacje o pliku do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Łącze Opcje jest dostępne w oknie Informacje o pliku związanym z określonymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Za pomocą tego łącza można wybrać odpowiednie działanie, które ma zostać przeprowadzone wobec zagrożenia bezpieczeństwa.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36662584_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010