Inne produkty

Automatyczne pobieranie nowej wersji

Opcja Automatyczne pobieranie nowej wersji powoduje automatyczne pobieranie najnowszej dostępnej wersji programu Norton 360 i wyświetlenie monitu dotyczącego bezpłatnej instalacji. Produkt można uaktualnić do nowszej wersji całkowicie bezpłatnie, o ile jego stan jest aktywny.

Gdy ta opcja jest włączona, powoduje automatyczne pobieranie najnowszej dostępnej wersji programu Norton 360 i wyświetlenie monitu dotyczącego bezpłatnej instalacji. Komputer musi mieć połączenie z Internetem, aby pobrać najnowszą wersję produktu.

W razie wybrania opcji zainstalowania najnowszej wersji produktu zachowywana jest bieżąca subskrypcja i ustawienia produktu marki Norton. Nowsza wersja produktu jest instalowana z zastąpieniem wersji bieżącej przy użyciu tego samego klucza produktu.

Aby alerty dotyczące uaktualniania produktu nie były wyświetlane, można wyłączyć tę opcję. Można również użyć opcji Nie wyświetlaj więcej tego komunikatu, dostępnej w alercie. Firma Symantec zaleca jednak instalowanie najnowszych wersji produktów, ponieważ zawierają one nowe funkcje, lepiej chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

„Uaktualnianie produktu - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36662098_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2010