Inne produkty

Ochrona przy rozruchu

Funkcja Ochrona przy rozruchu powoduje uruchomienie funkcji Automatyczna ochrona przy uruchomieniu komputera. Funkcja Ochrona przy rozruchu zapewnia wyższy poziom ochrony od chwili uruchomienia komputera. Opcja ta zapewnia większe bezpieczeństwo, uruchamiając wszystkie niezbędne składniki ochrony komputera z chwilą uruchomienia komputera.

Gdy opcja ta ma ustawienie Normalny lub Agresywny, wszystkie niezbędne sterowniki i dodatki plug-in zaczynają działać w chwili uruchomienia komputera. Sterownik jest to program zawierający informacje, których komputer potrzebuje do rozpoznania urządzenia i sterowania nim. Dodatek plug-in to dodatek do programu lub usługi, zapewniający dodatkowe funkcje. Opcja ta zapewnia wyższy poziom zabezpieczeń od chwili włączenia komputera.

Gdy opcja ta ma ustawienie Wył., określone sterowniki i dodatki plug-in zaczynają działać z opóźnieniem, dopiero po upływie określonego czasu.

Jeśli komputer zostanie ponownie uruchomiony po sesji usługi LiveUpdate lub uaktualnieniu produktu, sterowniki i dodatki plug-in działają normalnie. Po następnym ponownym uruchomieniu sterowniki i dodatki plug-in działają normalnie po określonym czasie opóźnienia.

W celu skonfigurowania funkcji Ochrona przy rozruchu można użyć następujących opcji:

Agresywny

Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 do stosowania maksymalnej ochrony w czasie uruchamiania komputera.

Zapewnia to pełną ochronę przy rozruchu, ponieważ funkcja Automatyczna ochrona zaczyna działać z chwilą uruchomienia komputera.

Normalny

Zapewnia rozszerzoną ochronę podczas uruchamiania komputera, nie zakłócając działania komputera podczas rozruchu.

Gdy opcja ta ma ustawienie Normalny, sterowniki i dodatki plug-in zaczynają działać podczas uruchamiania komputera, zanim upłynie ich określony czas opóźnienia.

Ta konfiguracja jest ustawiona domyślnie, ponieważ zapewnia lepszą wydajność podczas rozruchu, a zarazem wysoki poziom zabezpieczeń.

Wył.

Wyłącza opcję Ochrona przy rozruchu.

Wyłączenie opcji Ochrona przy rozruchu obniża poziom ochrony komputera.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36662094_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2010