Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Inteligentne definicje

Inteligentne definicje to podzestaw definicji wirusów, zawierający najważniejsze definicje najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa.

Inteligentne definicje mają znacznie mniejszy rozmiar, co skutkuje krótszym czasem czasem pobierania, instalacji i rozruchu systemu, oraz mniejszym obciążeniem pamięci. Zajmują również mniej miejsca na dysku niż pełny zestaw definicji wirusów. Dzięki temu funkcja Inteligentne definicje zapewnia szybsze działanie komputera.

Program Norton 360 Online sprawdza ustawienia opcji Inteligentne definicje podczas każdej sesji usługi LiveUpdate. Jeśli opcja jest włączona, pobierane i instalowane są inteligentne definicje. Jeśli opcja jest wyłączona, pobierane i instalowane są wszystkie definicje wirusów.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Inteligentne definicje:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

  3. W oknie ustawień funkcji Ochrona antywirusowa kliknij kartę Skanowania i zagrożenia.

  4. W wierszu Inteligentne definicje wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Inteligentne definicje, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Inteligentne definicje, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  5. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  6. Kliknij przycisk Zamknij.

Inteligentne definicje - informacje

Usługa LiveUpdate - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36662090_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011