Inne produkty

Menu Norton

Menu Norton umożliwia dostęp do różnych funkcji sejfu tożsamości. Program Norton 360 podczas instalacji automatycznie dodaje pasek narzędzi Norton do przeglądarek Internet Explorer i Firefox. Menu Norton to jedna z opcji dostępnych na pasku narzędzi Norton.

W menu Norton dostępne są następujące opcje:

Zgłoś witrynę

Umożliwia zgłoszenie firmie Symantec bieżącej oceny dokonywanej przez funkcję Ochrona przed wyłudzeniem danych.

Zminimalizuj pasek narzędzi

Umożliwia zminimalizowanie paska narzędzi Norton.

Po zaznaczeniu tej opcji wyrażenia Sejf tożsamości i Norton Safe Web znikają i wyświetlane są tylko wskaźniki Sejf tożsamości oraz Safe Web.

Zmniejszany jest również rozmiar pola Norton Safe Search.

Opcja Zminimalizuj pasek narzędzi jest wyświetlana tylko w programie Internet Explorer.

Ustawienia

Umożliwia otwarcie okna Ustawienia funkcji Ochrona tożsamości i skonfigurowanie opcji funkcji Sejf tożsamości.

Zarządzanie danymi logowania

Umożliwia dostęp do danych logowania zapisanych w oknie Zarządzanie danymi logowania.

Opcja Zarządzaj danymi logowania jest wyświetlana dopiero po skonfigurowaniu funkcji Sejf tożsamości. Aby korzystać z tej funkcji, należy zalogować się do sejfu tożsamości.

Zarządzaj kartami

Umożliwia dostęp do kart zapisanych w oknie Zarządzanie kartami.

Opcja Zarządzaj kartami jest wyświetlana dopiero po skonfigurowaniu funkcji Sejf tożsamości. Na stronie internetowej można również wybrać kartę używaną do wypełniania formularzy elektronicznych. Aby korzystać z tej funkcji, należy zalogować się do sejfu tożsamości.

Zarządzanie uwagami

Umożliwia dostęp do uwag zapisanych w oknie Zarządzanie uwagami.

Opcja Zarządzaj uwagami jest wyświetlana dopiero po skonfigurowaniu funkcji Sejf tożsamości. Aby korzystać z tej funkcji, należy zalogować się do sejfu tożsamości.

Opinia społeczności

Umożliwia sprawdzenie oceny bezpieczeństwa odwiedzanych przez użytkownika witryn internetowych według innych użytkowników.

Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły na temat witryn internetowych, można kliknąć pozycję Opinia społeczności. Program Norton Safe Web klasyfikuje witrynę i podaje szczegółowy raport. Ponadto można sprawdzić oceny użytkowników i opublikować swoje opinie na temat witryn internetowych.

Jeśli użytkownik nie otworzył żadnej witryny internetowej, można kliknąć pozycję Opinia społeczności, aby przejść do witryny internetowej programu Norton Safe Można w niej podać adres dowolnej witryny internetowej, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat jej bezpieczeństwa, klasyfikacji Norton i ocen społeczności.

Opcja Opinia społeczności jest dostępna tylko w systemach operacyjnych Windows w angielskiej wersji językowej.

Przejdź do witryny internetowej programu Norton Safe Web

Umożliwia otwarcie witryny internetowej programu Norton Safe Web pod adresem http://www.safeweb.norton.com..

Włącz program Norton Safe Web

Umożliwia włączenie funkcji Norton Safe Web, zapewniającej bezpieczeństwo podczas przeglądania Internetu.

Funkcja Norton Safe Web ma następujące niepowtarzalne cechy:

  • Wyświetla ikony klasyfikacji bezpieczeństwa witryn przy wynikach wyszukiwania na stronie wyszukiwarki.

  • Wyświetla ikony klasyfikacji bezpieczeństwa witryn, gdy użytkownik znajduje się na stronie internetowej.

Włącz program Norton Safe Search/ Wyłącz program Norton Safe Search

Umożliwia wyświetlenie pola Norton Safe Search.

Można wpisać wyszukiwane hasło w polu Norton Safe Search i przeprowadzić wyszukiwanie. Pole wyszukiwania wyświetla odpowiednie sugestie wyszukiwania w oknie wyskakującym.

Domyślnie pole Norton Safe Search jest ukryte. Po zainstalowaniu programu Norton 360 i otwarciu programu Internet Explorer lub Firefox po raz pierwszy wyświetlany jest komunikat alertu. Komunikat alertu zawiera monit o włączenie funkcji Norton Safe Search. Można wybrać opcję włączenia lub wyłączenia funkcji Norton Safe Search. Funkcję Norton Safe Search można wyłączyć za pomocą opcji Wyłącz funkcję Norton Safe Search.

Moje konto Norton Account

Umożliwia otwarcie witryny internetowej https://www.mynortonaccount.com/amsweb.

Konto Norton Account umożliwia zarejestrowanie produktu w firmie Symantec i zarządzanie wszystkimi posiadanymi produktami marki Norton w jednym miejscu.

Opcja ta jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton 360.

Uruchom samouczek

Umożliwia wyświetlenie samouczka online, zawierającego dodatkowe informacje na temat funkcji Sejf tożsamości.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36661864_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/10/2010