Inne produkty

Uzyskiwanie dostępu do menu Sejf tożsamości

Za pomocą menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton można wyświetlać zapisane dane logowania, karty tożsamości i uwagi oraz zarządzać nimi.

Dostęp do karty Ochrona tożsamości okna Ustawienia można również uzyskać za pomocą menu Sejf tożsamości.

Ponadto można:

 • Przejść do każdej witryny internetowej, dla której zapisano poświadczenia logowania.

 • Przekazać opinię na temat użytkowania funkcji Sejf tożsamości.

 • Wyeksportować dane sejfu tożsamości.

 • Zaimportować dane sejfu tożsamości z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej lub z profilu przenośnego.

Gdy użytkownik przejdzie na stronę logowania bez skonfigurowania sejfu tożsamości, na pasku narzędzi Norton wyświetlany jest pasek menu. Dostępna na pasku menu opcja Konfiguruj umożliwia skonfigurowanie sejfu tożsamości.

Menu Sejf tożsamości umożliwia wyświetlanie zapisanych danych logowania nawet po wygaśnięciu ważności produktu. Opcji tej można użyć w celu automatycznego podawania zapisanych szczegółów danych logowania. Jako że funkcja Ochrona przed wyłudzeniem danych jest wyłączona po wygaśnięciu ważności produktu, automatyczne podawanie szczegółów danych logowania nie jest zalecane. Można również wyświetlić okno ustawień funkcji Ochrona tożsamości. Po wygaśnięciu ważności programu Norton 360 Online nie można jednak wyświetlić, otworzyć ani skonfigurować wszystkich funkcji w obszarze ustawień funkcji Ochrona tożsamości.

Aby uzyskać dostęp do danych logowania za pomocą menu Sejf tożsamości :

 1. Otwórz przeglądarkę internetową.

 2. Na pasku narzędzi Norton, w menu Sejf tożsamości wybierz jedno z następujących poleceń:

  Scal dane przenośne (Dysk:\)

  Umożliwia scalenie danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego utworzonego w starszych wersjach programu Norton 360 Online.

  Opcja jest wyświetlana w menu Sejf tożsamości tylko po podłączeniu dysku zewnętrznego zawierającego profil przenośny.

  Zatrzymaj ignorowanie tej strony

  Opcję tę można wybrać, aby nie wypełniać automatycznie danych logowania na bieżącej stronie internetowej.

  Ta opcja jest wyświetlana w menu Sejf tożsamości tylko po wybraniu opcji Ignoruj tę stronę w obszarze Opcje.

  Niedawno użyte dane logowania

  Umożliwia wyświetlenie listy danych logowania użytych niedawno na komputerze.

  Można wyświetlić tylko najnowszych pięć użytych danych logowania.

  Wszystkie dane logowania

  Umożliwia wyświetlanie listy wszystkich danych logowania zapisanych w sejfie tożsamości.

  Opcje

  Umożliwia wyświetlenie różnych opcji dostępnych w sejfie tożsamości.

  Dostępne są następujące opcje:

  • Edytuj dane logowania

   Umożliwia otwarcie okna Edycja danych logowania.

  • Edytuj karty tożsamości

   Umożliwia otwarcie okna Edycja kart tożsamości.

  • Edytuj uwagi

   Umożliwia otwarcie okna Edycja uwag.

  • Ustawienia

   Umożliwia otwarcie karty Ochrona tożsamości w oknie Ustawienia.

  • Eksportuj

   Umożliwia otwarcie okna Eksportowanie danych sejfu tożsamości.

  • Importuj

   Umożliwia otwarcie okna Importowanie danych sejfu tożsamości.

  • Ignoruj tę stronę

   Opcję tę można wybrać, aby nie wypełniać automatycznie danych logowania na bieżącej stronie internetowej.

  Zgłoś problem

  Umożliwia otwarcie internetowej witryny Norton Feedback.

  Użytkownik może przesłać opinię na temat funkcji Sejf tożsamości. Użytkownik może również przedstawić problemy napotkane podczas użytkowania funkcji Sejf tożsamości. Można wybrać problem z listy lub samodzielnie opisać problem.

  Wypełnij pola danych logowania

  Umożliwia wyświetlenie danych logowania zapisanych dla danej strony internetowej.

  Wypełnij przy użyciu karty tożsamości

  Umożliwia użycie karty na stronie internetowej zawierającej formularze. Opcja wyświetla zapisane karty i umożliwia wybranie karty, która ma zostać użyta do wypełnienia formularza.

  Opcja jest wyświetlana tylko w witrynach internetowych zawierających formularze.

  Zaloguj się do sejfu tożsamości / Wyloguj się z sejfu tożsamości

  Umożliwia wylogowanie się z sejfu tożsamości lub zalogowanie do sejfu tożsamości.

  Aby zabezpieczyć dane znajdujące się w sejfie tożsamości, należy wylogować się z sejfu tożsamości, odchodząc od komputera.

Pasek narzędzi Norton - informacje

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sejfu tożsamości za pomocą paska narzędzi Norton

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v36661844_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011