Inne produkty

Reguły

W oknie Reguły wyświetlana jest lista predefiniowanych reguł zapory.

Wyświetlane na liście reguły zapory można zmodyfikować. Można także dodać nową regułę. Nowa reguła jest domyślnie dodawana na końcu listy.

Reguły są wyświetlane na liście w kolejności według poziomów priorytetu. Reguły z początku listy mają wyższy priorytet niż dalsze reguły. Kolejność reguł na liście można zmienić.

To działanie powinni podejmować tylko zaawansowani użytkownicy lub początkujący użytkownicy pod kierunkiem pomocy technicznej.

Można również wyłączyć regułę, czyszcząc jej pole wyboru.

Właściwości każdej reguły na liście wskazuje ikona umieszczona przed opisem reguły.

Reguły można tworzyć i dostosowywać przy użyciu następujących opcji:

Dodaj

Umożliwia dodanie reguły zapory.

Modyfikuj/Wyświetl

Umożliwia zmodyfikowanie lub wyświetlenie ustawień istniejącej reguły zapory.

Niektórych reguł domyślnych nie można zmodyfikować. Reguły te są niezbędne do prawidłowego działania zapory.

Usuń

Umożliwia usunięcie reguły zapory.

Niektórych reguł domyślnych nie można usunąć. Reguły te są niezbędne do prawidłowego działania zapory.

Przenieś w górę/Przenieś w dół

Umożliwia zmianę priorytetu reguły zapory na liście.

Ustawienia ogólne zapory - informacje

Reguły ruchu - informacje

Dodawanie reguł ruchu i reguł programów

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v3089228_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011