Reguły

W oknie Reguły wyświetlana jest lista predefiniowanych reguł zapory.

Niektórych wyświetlanych na liście domyślnych reguł zapory nie można zmodyfikować. Można jednak dostosować inne reguły znajdujące się na liście. Można także dodać nową regułę. Nowa reguła jest domyślnie dodawana na końcu listy.

Reguły są wyświetlane na liście w kolejności według poziomów priorytetu. Reguły z początku listy mają wyższy priorytet niż dalsze reguły. Kolejność reguł na liście można zmienić.

To działanie powinni podejmować tylko zaawansowani użytkownicy lub początkujący użytkownicy pod kierunkiem pomocy technicznej.

Można również wyłączyć regułę, czyszcząc jej pole wyboru. Niektórych domyślnych reguł zapory nie można wyłączyć.

Właściwości każdej reguły na liście wskazuje ikona umieszczona przed opisem reguły.

Reguły można tworzyć i dostosowywać przy użyciu następujących opcji:

Dodaj

Umożliwia dodanie reguły zapory

„Dodawanie reguł ruchu i reguł programów”

Modyfikuj

Umożliwia zmodyfikowanie ustawień istniejącej reguły zapory

Niektórych reguł domyślnych nie można zmodyfikować. Reguły te są niezbędne do prawidłowego działania zapory.

„Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów”

Usuń

Umożliwia usunięcie reguły zapory

„Usuwanie reguły zapory”

Przenieś w górę/Przenieś w dół

Umożliwia zmianę priorytetu reguły zapory na liście

„Zmiana kolejności reguł zapory”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v3089228_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010