Inne produkty

Reguły

W oknie Reguły wyświetlana jest lista predefiniowanych reguł zapory.

Niektórych wyświetlanych na liście domyślnych reguł zapory nie można zmodyfikować. Można jednak dostosować inne reguły znajdujące się na liście. Można także dodać nową regułę. Nowa reguła jest domyślnie dodawana na końcu listy.

Reguły są wyświetlane na liście w kolejności według poziomów priorytetu. Reguły z początku listy mają wyższy priorytet niż dalsze reguły. Kolejność reguł na liście można zmienić.

To działanie powinni podejmować tylko zaawansowani użytkownicy lub początkujący użytkownicy pod kierunkiem pomocy technicznej.

Można również wyłączyć regułę, czyszcząc jej pole wyboru. Niektórych domyślnych reguł zapory nie można wyłączyć.

Właściwości każdej reguły na liście wskazuje ikona umieszczona przed opisem reguły.

Reguły można tworzyć i dostosowywać przy użyciu następujących opcji:

Dodaj

Umożliwia dodanie reguły zapory

„Dodawanie reguł ruchu i reguł programów”

Modyfikuj

Umożliwia zmodyfikowanie ustawień istniejącej reguły zapory

Niektórych reguł domyślnych nie można zmodyfikować. Reguły te są niezbędne do prawidłowego działania zapory.

„Modyfikowanie reguł ruchu i reguł programów”

Usuń

Umożliwia usunięcie reguły zapory

„Usuwanie reguły zapory”

Przenieś w górę/Przenieś w dół

Umożliwia zmianę priorytetu reguły zapory na liście

„Zmiana kolejności reguł zapory”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v3089228_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010