Inne produkty

Przywracanie plików za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online

Funkcja Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online umożliwia przywracanie plików, których kopia zapasowa została utworzona na dysku optycznym. Za pomocą funkcji Autouruchamianie można również przywrócić pliki z kopii zapasowej na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Norton 360 Online.

Pliki można przywrócić z kopii zapasowej w ich oryginalnych lokalizacjach lub żądanych lokalizacjach. Za pomocą opcji Uruchom program Norton 360 Online w oknie Przenośne przywracanie można otworzyć okno główne programu Norton 360 Online. Do otwarcia programu Norton 360 Online niezbędny jest zainstalowany na komputerze program Norton 360 Online 3.0 lub nowszy.

Aby przywrócić pliki za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online:

 1. Włóż dysk optyczny zawierający kopie zapasowe plików.

 2. Kliknij ikonę ARestore, aby uruchomić funkcję Autouruchamianie przywracania.

  Jeśli opcja Autouruchamianie systemu Windows jest wyłączona, przejdź do dysku optycznego zawierającego kopię zapasową i kliknij dwukrotnie ikonę ARestore, aby uruchomić funkcję Autouruchamianie przywracania.

 3. W oknie Przenośne przywracanie kliknij pozycję Wybierz pliki do przywrócenia.

 4. W wyświetlonym oknie, w lewym okienku, w obszarze Kategoria kliknij kategorię plików, z której chcesz przywrócić pliki.

 5. W prawym okienku zaznacz pliki, które chcesz przywrócić.

  Aby przywrócić wszystkie pliki, w lewym okienku, w obszarze Kategoria kliknij pozycję Wszystkie typy plików, a następnie zaznacz pole wyboru w nagłówku przy pozycji Kopia zapasowa.

 6. W obszarze Przywróć do kliknij jedną z następujących opcji:

  • Oryginalna lokalizacja

   Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić pliki w ich oryginalnej lokalizacji.

  • Lokalizacja niestandardowa

   Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić pliki w nowej lokalizacji. Funkcja Autouruchamianie przywracania domyślnie przywraca wybrane przez użytkownika pliki w lokalizacji C:\Restored Files\.

 7. Kliknij pozycję Wybrane przywracanie.

 8. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu ukończenia przywracania plików.

Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 Online - informacje

Instalowanie sterownika napędu dysków optycznych

Wybieranie lokalizacji docelowej przywracania

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v29695660_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011