Przywracanie plików za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360

Funkcja Autouruchamianie przywracania programu Norton 360 umożliwia przywracanie plików, których kopia zapasowa została utworzona na dysku optycznym. Za pomocą funkcji Autouruchamianie można również przywrócić pliki z kopii zapasowej na komputerze, na którym nie jest zainstalowany program Norton 360.

Pliki można przywrócić z kopii zapasowej w ich oryginalnych lokalizacjach lub żądanych lokalizacjach. Za pomocą opcji Uruchom program Norton 360 w oknie Przenośne przywracanie można otworzyć okno główne programu Norton 360. Do otwarcia programu Norton 360 niezbędny jest zainstalowany na komputerze program Norton 360 3.0 lub nowszy.

Aby przywrócić pliki za pomocą funkcji Autouruchamianie przywracania programu Norton 360:

 1. Włóż dysk optyczny zawierający kopie zapasowe plików.

 2. Jeśli opcja Autouruchamianie systemu Windows jest wyłączona, kliknij dwukrotnie ikonę ARestore, aby uruchomić funkcję Autouruchamianie przywracania.

 3. W oknie Przenośne przywracanie kliknij pozycję Wybierz pliki do przywrócenia.

 4. W wyświetlonym oknie, w lewym okienku, w obszarze Kategoria kliknij kategorię plików, z której chcesz przywrócić pliki.

 5. W prawym okienku zaznacz pliki, które chcesz przywrócić.

  Aby przywrócić wszystkie pliki, kliknij pozycję Wszystkie typy plików, a następnie zaznacz pole wyboru w nagłówku przy pozycji Kopia zapasowa.

 6. W obszarze Przywróć do kliknij jedną z następujących opcji:

  • Oryginalna lokalizacja

   Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić pliki w ich oryginalnej lokalizacji.

  • Lokalizacja niestandardowa

   Tę opcję należy wybrać, aby przywrócić pliki w nowej lokalizacji. Funkcja Autouruchamianie przywracania domyślnie przywraca wybrane przez użytkownika pliki w lokalizacji C:\Restored Files\.

 7. Kliknij pozycję Wybrane przywracanie.

 8. Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje w celu ukończenia przywracania plików.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v29695660_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/09/2010