Optymalizacja podczas bezczynności

Funkcja Optymalizacja podczas bezczynności umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 do defragmentowania w czasie bezczynności komputera woluminu rozruchowego lub dysku lokalnego zawierającego wolumin rozruchowy. Program Norton 360 automatycznie planuje optymalizację w czasie bezczynności po wykryciu instalacji aplikacji na komputerze. Gdy użytkownik zacznie znowu używać komputera, program Norton 360 zatrzymuje zadanie optymalizacji i zaczyna optymalizację podczas następnego okresu bezczynności komputera. W ten sposób wykonywane w tle zadanie optymalizacji nie obniża wydajności komputera.

Optymalizacja polega na ponownym ułożeniu fragmentów w sąsiadujące lub ciągłe klastry na dysku twardym. Zwiększa to wydajność komputera dzięki szybszemu odczytywaniu plików. Optymalizacja zwiększa użyteczne wolne miejsce na dysku, grupując często używane pliki i rzadko używane pliki. Konsoliduje również wolne miejsce, aby zapobiec fragmentacji nowo dodawanych plików.

Optymalizację można uruchomić ręcznie za pomocą opcji Optymalizuj w oknie Wydajność wyświetlanym po kliknięciu pozycji Wydajność w oknie głównym. Można również sprawdzić operacje optymalizacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy na wykresie Zdarzenia w oknie Wydajność.

„Optymalizacja - informacje”

„Optymalizowanie woluminu rozruchowego”

„Otwieranie okna Wydajność”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v29162440_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/09/2010