Inne produkty

Optymalizacja podczas bezczynności

Funkcja Optymalizacja podczas bezczynności umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 do defragmentowania w czasie bezczynności komputera woluminu rozruchowego lub dysku lokalnego zawierającego wolumin rozruchowy. Program Norton 360 automatycznie planuje optymalizację w czasie bezczynności po wykryciu instalacji aplikacji na komputerze. Gdy użytkownik zacznie znowu używać komputera, program Norton 360 zatrzymuje zadanie optymalizacji i zaczyna optymalizację podczas następnego okresu bezczynności komputera. W ten sposób wykonywane w tle zadanie optymalizacji nie obniża wydajności komputera.

Optymalizacja polega na ponownym ułożeniu fragmentów w sąsiadujące lub ciągłe klastry na dysku twardym. Zwiększa to wydajność komputera dzięki szybszemu odczytywaniu plików. Optymalizacja zwiększa użyteczne wolne miejsce na dysku, grupując często używane pliki i rzadko używane pliki. Konsoliduje również wolne miejsce, aby zapobiec fragmentacji nowo dodawanych plików.

Optymalizację można uruchomić ręcznie za pomocą opcji Optymalizuj w oknie Wydajność wyświetlanym po kliknięciu pozycji Wydajność w oknie głównym. Można również sprawdzić operacje optymalizacji w ciągu ostatnich trzech miesięcy na wykresie Zdarzenia w oknie Wydajność.

„Optymalizacja - informacje”

„Optymalizowanie woluminu rozruchowego”

„Otwieranie okna Wydajność”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v29162440_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/09/2010