Inne produkty

Karta tożsamości

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia edycję lub zduplikowanie utworzonej przez użytkownika karty. Kartę chronioną hasłem należy jednak odblokować w celu jej edycji lub duplikacji.

Edycję lub zduplikowanie utworzonej przez użytkownika karty umożliwiają następujące kategorie:

Ogólne

Można wprowadzić szczegóły takie jak nazwa karty, nazwisko, płeć i data urodzenia. Można także ustawić hasło i dodatkowe zabezpieczenia karty.

Podczas tworzenia karty ustawiany jest w niej domyślny region użytkownika. Jeśli użytkownik przejdzie na stronę internetową o regionie innym niż domyślny i użyje karty w tym formularzu, pola mogą nie zostać wypełnione prawidłowo. Dla karty na przykład ustawiono domyślny region Stany Zjednoczone, a wyświetlana jest strona internetowa z Francji. W takim przypadku do wypełnienia formularza na stronie internetowej konieczna jest karta z regionem Francja.

Kontakt

Na tej karcie można wprowadzić swoje dane kontaktowe. Dane kontaktowe to adres e-mail, adres pocztowy i numery telefonów.

Karta kredytowa

Na tej karcie można wprowadzić szczegóły karty kredytowej. Można wprowadzić standardowe szczegóły karty kredytowej, takie jak typ karty, data ważności i numer karty. Nie można wprowadzić numeru karty kredytowej o długości przekraczającej 16 cyfr.

Ze względów bezpieczeństwa w sejfie tożsamości nie jest wyświetlany pełny numer karty kredytowej. Wyświetlane są jedynie ostatnie cztery cyfry.

Edycja kart - informacje

Edycja, usuwanie lub duplikowanie kart

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v29131300_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011