Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Pliki uwzględnione w zestawie kopii zapasowej

W tym oknie wyświetlany jest podgląd plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej. W tym oknie wyświetlana jest lista wszystkich plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej. Można sprawdzić szczegóły takie jak ogólny rozmiar plików i liczba dostępnych uwzględnionych plików. W przypadku każdego pliku program Norton 360 Online wyświetla szczegóły pliku takie jak lokalizacja pliku i rozmiar pliku.

Za pomocą opcji Wyszukaj można wyszukać określone pliki uwzględnione w zestawie kopii zapasowej. Pliki można wyszukiwać, wpisując nazwę pliku, część nazwy pliku lub rozszerzenie pliku. Do wyszukiwania nazw plików lub folderów można również użyć symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdki (*).

Klikając różne kategorie w sekcji Filtruj wyniki według, można wyświetlić zawarte w zestawie kopii zapasowej pliki z danej kategorii.

Za pomocą opcji Wyklucz wybrane u dołu okna można usunąć wybrane elementy z zestawu kopii zapasowej.

To okno zawiera listę wszystkich plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej i następujące szczegóły:

Kopia zapasowa

Wyświetla wszystkie pliki dostępne w kategorii plików należącej do wybranego zestawu kopii zapasowej.

Umożliwia również wyświetlenie lokalizacji i typu pliku.

Rozmiar

Wyświetla rozmiar każdego pliku dostępnego w kategoriach plików należących do wybranego zestawu kopii zapasowej.

Jeśli nie można wyświetlić pełnej ścieżki folderu pliku, można przenieść wskaźnik nad element, aby wyświetlić pełną ścieżkę pliku.

Dodawanie plików i folderów do zestawu kopii zapasowej

Wykluczanie plików i folderów z zestawu kopii zapasowej

Zestaw kopii zapasowej - informacje

Tworzenie kopii zapasowych plików

Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v29131286_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 17/10/2011