Inne produkty

Zarządzanie zestawami kopii zapasowej - Pliki uwzględnione w zestawie kopii zapasowej

W tym oknie wyświetlany jest podgląd plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej. W tym oknie wyświetlana jest lista wszystkich plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej. Można sprawdzić szczegóły takie jak ogólny rozmiar plików i liczba dostępnych uwzględnionych plików. W przypadku każdego pliku program Norton 360 wyświetla szczegóły pliku takie jak lokalizacja pliku i rozmiar pliku.

Za pomocą opcji Wyszukaj można wyszukać określone pliki uwzględnione w zestawie kopii zapasowej. Pliki można wyszukiwać, wpisując nazwę pliku, część nazwy pliku lub rozszerzenie pliku. Do wyszukiwania nazw plików lub folderów można również użyć symboli wieloznacznych, takich jak gwiazdki (*).

Klikając różne kategorie w sekcji Kategoria, można wyświetlić zawarte w zestawie kopii zapasowej pliki z danej kategorii.

Za pomocą opcji Wyklucz wybrane u dołu okna można usunąć wybrane elementy z zestawu kopii zapasowej.

To okno zawiera listę wszystkich plików uwzględnionych w zestawie kopii zapasowej i następujące szczegóły:

Kopia zapasowa

Wyświetla wszystkie pliki dostępne w kategorii plików należącej do wybranego zestawu kopii zapasowej.

Umożliwia również wyświetlenie lokalizacji i typu pliku.

Rozmiar

Wyświetla rozmiar każdego pliku dostępnego w kategoriach plików należących do wybranego zestawu kopii zapasowej.

Jeśli nie można wyświetlić pełnej ścieżki folderu pliku, można przenieść wskaźnik nad element, aby wyświetlić pełną ścieżkę pliku.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v29131286_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2010