Inne produkty

Moja sieć

Sieć domowa składa się zazwyczaj z komputerów i innych urządzeń korzystających z połączenia internetowego użytkownika. Funkcje Mapa zabezpieczeń sieci i Tryb ograniczenia szybkości transferu danych ułatwiają wyświetlanie sieci i zarządzanie nią.

Za pomocą opcji Konfiguruj w wierszu Mapa zabezpieczeń sieci można uzyskać dostęp do okna Mapa zabezpieczeń sieci. Okno Mapa zabezpieczeń sieci przedstawia w formie graficznej urządzenia w sieci, do której podłączony jest komputer. Przed skonfigurowaniem zdalnego monitorowania można wyświetlić szczegóły każdego urządzenia.

Opcja Kontrola zaufania umożliwia zarządzanie poziomem zaufania urządzeń dodanych ręcznie przez użytkownika do sieci domowej. Kontrola zaufania to specjalna sieć zawierająca wszystkie urządzenia dodane ręcznie przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci, bez względu na ich stan połączenia.

Możliwe jest usunięcie wszystkich urządzeń już dostępnych na mapie zabezpieczeń sieci. Aby usunąć wszystkie urządzenia, w obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w wierszu Mapa sieci kliknij pozycję Przeczyść. Mapę zabezpieczeń sieci można przeczyścić, aby utworzyć nową listę urządzeń. Można na przykład usunąć z niej wszystkie urządzenia z poprzedniej sieci przed nawiązaniem połączenia z nową siecią. Przed przeczyszczeniem mapy zabezpieczeń sieci należy wyłączyć funkcję Zdalne monitorowanie i zamknąć okno Mapa zabezpieczeń sieci.

Można zmodyfikować numer portu komunikacyjnego używanego przez produkty marki Norton do komunikowania się między sobą w sieci. Aby zmodyfikować port komunikacyjny, w obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w polu Port komunikacyjny wpisz numer nowego portu komunikacyjnego. Produkty marki Norton używają domyślnie portu komunikacyjnego numer 31077. W razie zmiany portu komunikacyjnego produktu marki Norton należy odpowiednio zmienić port komunikacyjny na każdym komputerze podłączonym do sieci domowej użytkownika. Ponadto w przypadku znajdowania dodatkowych komputerów używających procedury Konfiguracja zdalnego monitorowania należy się upewnić, że na każdym komputerze używany jest ten sam numer portu.

Aby nie wyświetlać okna Przegląd zabezpieczeń sieci, można je wyłączyć. Aby wyłączyć funkcję Przegląd zabezpieczeń sieci, w obszarze Mapa zabezpieczeń sieci, w wierszu Ekran powitalny podczas uruchamiania przesuń przełącznik Wł./Wył. w położenie Wył. Okno Przegląd zabezpieczeń sieci przedstawia krótkie zestawienie informacji o funkcjach takich jak zabezpieczenia sieci bezprzewodowej, zdalne monitorowanie, mapa sieci i kontrola zaufania.

Opcja Tryb ograniczenia szybkości transferu danych umożliwia skonfigurowanie zasad i ograniczenie użytkowania Internetu przez program Norton 360 Online. Opcja Konfiguruj w wierszu Tryb ograniczenia szybkości transferu danych umożliwia określenie przepustowości sieci dostępnej dla programu Norton 360 Online.

Moje ustawienia sieciowe - informacje

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Tryb ograniczenia szybkości transferu danych - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v29131223_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 21/10/2011