Inne produkty

Wykryto zagrożenie

Okno Wykryto zagrożenie jest wyświetlane, gdy użytkownik:

  • Uruchomi albo zainstaluje nieznany plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko niepotwierdzone.

  • Uruchomi albo zainstaluje nieznany plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Zawsze.

W oknie tym wyświetlane są szczegółowe informacje o zagrożeniu, takie jak nazwa i adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można również sprawdzić informacje o poziomie zaufania pliku i jego użytkowaniu we wspólnocie.

W oknie Wykryto zagrożenie można również wybrać działanie, które ma zostać podjęte wobec pliku. Do wyboru są następujące opcje:

Usuń ten plik

Umożliwia usunięcie pliku z komputera

Zablokuj dalsze działania tego programu

Umożliwia zachowanie pliku na komputerze, ale blokuje możliwość jego wykonania

Zezwól temu programowi na kontynuację

Umożliwia wykonanie i zainstalowanie pliku wykonywalnego

W oknie Wykryto zagrożenie dostępne są również następujące dodatkowe opcje:

Więcej szczegółów

Umożliwia wyświetlenie istotnych informacji o pliku.

Po kliknięciu łącza wyświetlane jest okno Informacje o pliku. W oknie tym wyświetlane są informacje takie jak szczegóły pochodzenia, operacje, poziom zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie.

Więcej informacji

Umożliwia wyświetlenie internetowej strony firmy Symantec, zawierającej dodatkowe informacje o pliku.

Za pomocą ikony u góry okna można skopiować dane z tego okna do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26448541_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2010