Wykryto zagrożenie

Okno Wykryto zagrożenie jest wyświetlane, gdy użytkownik:

  • Uruchomi albo zainstaluje niebezpieczny plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko niepotwierdzone.

  • Uruchomi albo zainstaluje niebezpieczny plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Zawsze.

W oknie tym wyświetlane są szczegółowe informacje o zagrożeniu, takie jak nazwa i adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można również sprawdzić informacje o poziomie zaufania pliku i jego użytkowaniu we wspólnocie.

W oknie Wykryto zagrożenie można również wybrać działanie, które ma zostać podjęte wobec pliku. Do wyboru są następujące opcje:

Przywróć ten plik

Przywraca plik zagrożenia bezpieczeństwa z kwarantanny na komputer.

Usuń ten plik z historii

Usuwa plik zagrożenia bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła plik zagrożenia bezpieczeństwa do firmy Symantec.

W niektórych przypadkach program Norton 360 może nie zidentyfikować elementu jako zagrożenia bezpieczeństwa, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Za pomocą ikony u góry okna można skopiować dane z tego okna do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument. Opcja Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony firmy Symantec zawierającej dodatkowe informacje o pliku. Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v26448521_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2010