Inne produkty

Wykryto zagrożenie

Okno Wykryto zagrożenie jest wyświetlane, gdy użytkownik:

  • Uruchomi albo zainstaluje niebezpieczny plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko niepotwierdzone.

  • Uruchomi albo zainstaluje niebezpieczny plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Zawsze.

W oknie tym wyświetlane są szczegółowe informacje o zagrożeniu, takie jak nazwa i adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można również sprawdzić informacje o poziomie zaufania pliku i jego użytkowaniu we wspólnocie.

W oknie Wykryto zagrożenie można również wybrać działanie, które ma zostać podjęte wobec pliku. Do wyboru są następujące opcje:

Przywróć ten plik

Przywraca plik zagrożenia bezpieczeństwa z kwarantanny na komputer.

Usuń ten plik z historii

Usuwa plik zagrożenia bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła plik zagrożenia bezpieczeństwa do firmy Symantec.

W niektórych przypadkach program Norton 360 może nie zidentyfikować elementu jako zagrożenia bezpieczeństwa, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Za pomocą ikony u góry okna można skopiować dane z tego okna do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument. Opcja Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony firmy Symantec zawierającej dodatkowe informacje o pliku. Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26448521_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2010