Inne produkty

Wykryto zagrożenie bezpieczeństwa

Okno Wykryto zagrożenie bezpieczeństwa zawiera opcje umożliwiające wybranie działania, które ma zostać podjęte wobec wykrytego zagrożenia bezpieczeństwa.

To okno umożliwia wyświetlenie ogólnych informacji o wykrytym zagrożeniu bezpieczeństwa i jego możliwym oddziaływaniu na komputer.

Okno Wykryto zagrożenie bezpieczeństwa zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania wobec zagrożenia bezpieczeństwa. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od typu zagrożenia i jego poziomu dotkliwości. Opcje te umożliwiają wybranie odpowiedniego działania wobec zagrożenia.

Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Przywróć

Przywraca wykryte zagrożenie bezpieczeństwa z kwarantanny na komputer.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń wirusowych.

Usuń z historii

Usuwa wykryte zagrożenie bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Usuń ten plik (może spowodować zamknięcie przeglądarki) (zalecane)

Usuwa zagrożenie bezpieczeństwa z komputera.

Zezwól temu programowi na kontynuację

Umożliwia wykonanie i zainstalowanie pliku wykonywalnego.

Zablokuj i usuń (zalecane)

Blokuje wykryty podejrzany program i usuwa go z komputera.

Zablokuj dalsze działania tego programu (zalecane)

Blokuje program, gdy funkcja SONAR wykryje nienormalne działanie programu.

Wyklucz ten program

Wyklucza zagrożenie bezpieczeństwa ze skanowań w przyszłości.

Program Norton 360 Online dodaje zagrożenie bezpieczeństwa do odpowiedniej listy wykluczeń.

Oprócz tych opcji, można użyć łącza Więcej szczegółów u dołu okna w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa. Łącze Więcej informacji jest dostępne tylko w przypadku niektórych zagrożeń bezpieczeństwa. Po kliknięciu łącza Więcej informacji otwierana jest internetowa strona firmy Symantec. Strona przedstawia istotne szczegóły dotyczące wybranego zagrożenia bezpieczeństwa.

Ponadto, za pomocą ikony u góry okna można skopiować dane z tego okna do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26448136_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011