Podejrzany robak w wiadomości e-mail

Okno Podejrzany robak w wiadomości e-mail zawiera opcje umożliwiające wybranie działania, które ma zostać podjęte wobec prawdopodobnego robaka w wiadomości e-mail.

To okno umożliwia wyświetlenie ogólnych informacji o prawdopodobnym robaku i jego możliwym oddziaływaniu na komputer.

W oknie Podejrzany robak w wiadomości e-mail można wybrać odpowiednie działanie. Do wyboru są następujące opcje:

Przywróć

Przywraca prawdopodobnego robaka z kwarantanny na komputer.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń wirusowych.

Usuń z historii

Umożliwia usunięcie robaka poddanego kwarantannie z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła zagrożenie bezpieczeństwa do firmy Symantec.

W niektórych przypadkach program Norton 360 Online może nie zidentyfikować elementu jako robaka pocztowego, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Ponadto można użyć łącza Więcej szczegółów u dołu okna w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa.

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v26448133_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 16/02/2011