Inne produkty

Podejrzany robak w wiadomości e-mail

Okno Podejrzany robak w wiadomości e-mail zawiera opcje umożliwiające wybranie działania, które ma zostać podjęte wobec prawdopodobnego robaka w wiadomości e-mail.

To okno umożliwia wyświetlenie ogólnych informacji o prawdopodobnym robaku i jego możliwym oddziaływaniu na komputer.

W oknie Podejrzany robak w wiadomości e-mail można wybrać odpowiednie działanie. Do wyboru są następujące opcje:

Przywróć

Przywraca prawdopodobnego robaka z kwarantanny na komputer.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń wirusowych.

Usuń z historii

Umożliwia usunięcie robaka poddanego kwarantannie z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła zagrożenie bezpieczeństwa do firmy Symantec.

W niektórych przypadkach program Norton 360 może nie zidentyfikować elementu jako robaka pocztowego, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Ponadto można użyć łącza Więcej szczegółów u dołu okna w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26448133_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/03/2010