Inne produkty

Ochrona SONAR

Funkcja SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) zapewnia prewencyjne wykrywanie w czasie rzeczywistym nieznanych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze. Funkcja SONAR identyfikuje nowe zagrożenia na podstawie sposobu działania aplikacji. Funkcja SONAR zapewnia szybszą identyfikację zagrożeń niż tradycyjne techniki wykrywania zagrożeń przy użyciu sygnatur. Funkcja SONAR wykrywa destrukcyjny kod i chroni przed nim komputer, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate.

Funkcja SONAR automatycznie blokuje i usuwa zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa. Program Norton 360 Online powiadamia użytkownika o wykryciu i usunięciu zagrożeń wysokiego prawdopodobieństwa. Funkcja SONAR zapewnia najwyższy stopień kontroli w razie wykrycia zagrożenia niskiego stopnia.

W obszarze Ochrona SONAR dostępne są następujące opcje:

Tryb zaawansowany funkcji SONAR

Funkcja SONAR stosuje heurystyczną technologię sprawdzania podejrzanych cech pliku w celu zaklasyfikowania pliku jako zainfekowanego. Funkcja SONAR klasyfikuje zagrożenia jako zagrożenia wysokiego lub niskiego prawdopodobieństwa odpowiednio do natężenia podejrzanych cech znalezionych w pliku. Program Norton 360 Online automatycznie usuwa zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa. Program Norton 360 Online powiadamia użytkownika o pierwszym wykryciu przez funkcję SONAR zagrożeń niskiego prawdopodobieństwa. Można wówczas zezwolić na podejrzane operacje lub je zablokować. Jeśli użytkownik zezwoli na zdarzenie, program Norton 360 Online dodaje szczegóły zdarzenia do listy zatwierdzonych zdarzeń, używanej przez zaawansowany mechanizm heurystyczny do wykrywania zagrożeń. Gdy program Norton 360 Online doda szczegóły zdarzenia do listy, zaawansowany mechanizm heurystyczny ignoruje takie zdarzenia w przyszłości. Program Norton 360 Online nie powiadamia więcej o wykryciu zdarzenia przez funkcję SONAR.

Tryb zaawansowany funkcji SONAR zawiera następujące opcje:

 • Wyłączona

  Wyłącza tryb zaawansowany.

  Funkcja SONAR wykrywa i usuwa tylko zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa. Ignoruje zagrożenia niskiego prawdopodobieństwa.

 • Automatycznie

  Funkcja SONAR wykrywa zagrożenia wysokiego i niskiego prawdopodobieństwa.

  Umożliwia skonfigurowanie programu Norton 360 Online do powiadamiania o wykryciu zagrożeń niskiego prawdopodobieństwa. Jest to ustawienie zalecane.

 • Agresywny

  Funkcja SONAR wykrywa zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa i zagrożenia niskiego prawdopodobieństwa mające nawet tylko kilka podejrzanych cech.

  Funkcja SONAR usuwa wszystkie zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa i powiadamia o wszystkich zagrożeniach niskiego prawdopodobieństwa.

  Ustawienie to jest bardzo czułe i może powodować identyfikowanie prawidłowych plików jako zagrożeń. Jest zalecane tylko zaawansowanym użytkownikom.

Automatycznie usuwaj zagrożenia

Ta opcja powoduje usuwanie wszystkich zagrożeń wykrytych przez funkcję SONAR. Program Norton 360 Online domyślnie usuwa tylko zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa. Program Norton 360 Online można jednak skonfigurować do automatycznego usuwania wszystkich zagrożeń lub powiadamiania użytkownika.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Zawsze

  Powoduje usuwanie wszystkich zagrożeń wykrytych przez funkcję SONAR.

 • Tylko wysokiego prawdopodobieństwa

  Powoduje usuwanie wszystkich zagrożeń wysokiego prawdopodobieństwa wykrytych przez funkcję SONAR.

 • Zapytaj

  Powoduje powiadamianie użytkownika, gdy funkcja SONAR wykrywa zagrożenie.

Usuwaj zagrożenia, gdy jestem z dala od komputera

Ta opcja powoduje automatyczne usuwanie zagrożeń wykrywanych przez funkcję SONAR, jeśli program Norton 360 Online nie otrzymuje odpowiedzi od użytkownika. Program Norton 360 Online domyślnie usuwa tylko zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa. Program Norton 360 Online można jednak skonfigurować do automatycznego usuwania wszystkich zagrożeń lub ich ignorowania.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Zawsze

  Powoduje usuwanie wszystkich zagrożeń wykrytych przez funkcję SONAR.

 • Tylko wysokiego prawdopodobieństwa

  Powoduje usuwanie wszystkich zagrożeń wysokiego prawdopodobieństwa wykrytych przez funkcję SONAR.

 • Ignoruj

  Powoduje nieusuwanie zagrożeń. Program Norton 360 Online umożliwia użytkownikowi podjęcie działania wobec zagrożenia wykrytego przez funkcję SONAR.

Pokaż powiadomienia o blokowaniu przez funkcję SONAR

Ta opcja umożliwia włączenie lub wyłączenie powiadomień o blokowaniu przez funkcję SONAR. Program Norton 360 Online umożliwia pomijanie powiadomień o blokowaniu przez funkcję SONAR.

Ustawienie Pokaż powiadomienia o blokowaniu przez funkcję SONAR ma następujące opcje:

 • Pokaż wszystko

  Program Norton 360 Online powiadamia użytkownika, gdy funkcja SONAR blokuje operacje podejrzanego programu.

 • Tylko rejestruj

  Program Norton 360 Online pomija powiadomienia, gdy funkcja SONAR blokuje operacje podejrzanego programu. Program Norton 360 Online pomija powiadomienia i rejestruje szczegóły dotyczące tych blokowanych operacji podejrzanego programu w oknie Historia zabezpieczeń.

  Dostęp do okna Historia zabezpieczeń można uzyskać, klikając opcję Sprawdź historię zabezpieczeń w oknie Zadania programu Norton 360 Online.

Ochrona SONAR - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona SONAR

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26386563_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/09/2011