Inne produkty

Konfiguracja ustawień ochrony SONAR

Funkcja SONAR identyfikuje nowe zagrożenia na podstawie sposobu działania plików. Wykrywa destrukcyjne kody, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate, i chroni użytkownika przed zaawansowanymi zagrożeniami.

Funkcja SONAR klasyfikuje zagrożenia jako zagrożenia wysokiego lub niskiego prawdopodobieństwa na podstawie sposobu ich działania. Domyślnie funkcja SONAR blokuje zagrożenia wysokiego prawdopodobieństwa. Ustawienia funkcji SONAR można zmienić w taki sposób, by blokowane były wszystkie zagrożenia lub aby było wyświetlane zapytanie, czy zablokować bądź zezwalać na wykryte zagrożenia niskiego prawdopodobieństwa. W przypadku zezwolenia na zagrożenie funkcja SONAR nie będzie powiadamiać użytkownika o wykryciu tego zagrożenia w przyszłości.

Aby być objętym ochroną SONAR w czasie rzeczywistym, należy nawiązać połączenie z Internetem.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26386563
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021