Inne produkty

Importowanie danych logowania

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia importowanie danych logowania zapisanych w programie Internet Explorer. Po skonfigurowaniu magazynów sejfu tożsamości wyświetlane jest okno Konfiguracja sejfu tożsamości powiodła się.

To okno umożliwia zaimportowanie danych logowania. Zaimportowane dane logowania są wyświetlane w menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton oraz w oknie Edycja danych logowania. Importowanych danych logowania można używać w taki sam sposób, jak utworzonych danych logowania.

Aby zaimportować dane logowania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

  2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Konfiguracja sejfu tożsamości kliknij pozycję Konfiguruj.

  3. Skonfiguruj sejf tożsamości.

  4. W oknie Konfiguracja sejfu tożsamości powiodła się wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Zaznacz opcję Zaimportuj moje dane logowania z programu Internet Explorer, aby zaimportować wszystkie dane logowania zapisane w przeglądarce internetowej.

    • Usuń zaznaczenie opcji Zaimportuj moje dane logowania z programu Internet Explorer, aby nie importować danych logowania zapisanych w przeglądarce internetowej.

  5. W oknie Konfiguracja sejfu tożsamości powiodła się kliknij pozycję Gotowe.

Konfigurowanie sejfu tożsamości - informacje

Tworzenie magazynu lokalnego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v26298391_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/08/2011