Inne produkty

Sieć Norton Insight Network

W oknie Sieć Norton Insight Network można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przy użyciu danych udostępnionych przez miliony użytkowników programu Norton Community Watch. Program Norton 360 Online za pomocą funkcji Ochrona Insight uzyskuje dostęp do programu Norton Community Watch w celu pobrania informacji o nowych zagrożeniach. W celu używania funkcji Ochrona Insight komputer musi mieć połączenie z Internetem.

Do okna Sieć Norton Insight Network można uzyskać dostęp, klikając opcję Ochrona Insight, dostępną w oknie Wydajność.

Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, program Norton 360 Online wyświetli monit o sprawdzenie połączenia internetowego w celu wyświetlenia najnowszych informacji.

W oknie wyświetlana jest liczba znanych prawidłowych plików, liczba nieznanych plików i liczba nieprawidłowych plików.

W oknie tym wyświetlana jest również proporcja znanych plików, nieznanych plików i nieprawidłowych plików do łącznej liczby plików dostępnych w programie Norton Community.

W oknie Sieć Norton Insight Network dostępne są następujące informacje:

  • Liczba plików

    Można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

  • Stan

    Przedstawia stan połączenia z Internetem.

    Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, program Norton 360 Online wyświetla stan offline i wyświetla monit o sprawdzenie połączenia internetowego. Można kliknąć ikonę przełącznika, aby odświeżyć stan połączenia z Internetem.

Program Norton Community Watch - informacje

Funkcja System Insight - informacje

Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona Insight

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v25466853_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011