Inne produkty

Sieć Norton Insight Network

W oknie Sieć Norton Insight Network można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przy użyciu danych udostępnionych przez miliony użytkowników programu Norton Community Watch. Program Norton 360 za pomocą funkcji Ochrona Insight uzyskuje dostęp do programu Norton Community Watch w celu pobrania informacji o nowych zagrożeniach. W celu używania funkcji Ochrona Insight komputer musi mieć połączenie z Internetem.

Do okna Sieć Norton Insight Network można uzyskać dostęp, klikając opcję Ochrona Insight, dostępną w oknie Wydajność programu Norton 360. Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, program Norton 360 wyświetli monit o sprawdzenie połączenia internetowego w celu wyświetlenia najnowszych informacji.

W oknie wyświetlana jest liczba znanych prawidłowych plików, liczba nieznanych plików i liczba nieprawidłowych plików.

W oknie tym wyświetlana jest również proporcja znanych plików, nieznanych plików i nieprawidłowych plików do łącznej liczby plików dostępnych w programie Norton Community.

W oknie Sieć Norton Insight Network dostępne są następujące kategorie:

Norton Community

Ta sekcja zawiera szczegóły dotyczące komputerów i plików zapewniających informacje dostępne w programie Norton Community.

Ta sekcja zawiera następujące kategorie:

 • Liczba plików

  Można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton.

 • Stan

  Przedstawia stan połączenia z Internetem.

  Jeśli komputer nie ma połączenia z Internetem, program Norton 360 wyświetla stan offline i wyświetla monit o sprawdzenie połączenia internetowego. Można kliknąć ikonę przełącznika, aby odświeżyć stan połączenia z Internetem.

Twój komputer

Ta sekcja przedstawia informacje o plikach dostępnych na komputerze.

Ta sekcja zawiera następujące kategorie:

 • Wyszukiwania w sieci Insight

  Można sprawdzić liczbę interakcji programu Norton 360 z serwerem firmy Symantec w celu ustalenia, czy nieznany program stanowi zagrożenie.

 • Zaufane pliki

  Można sprawdzić liczbę zaufanych plików dostępnych na komputerze.

„Program Norton Community Watch - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v25466853_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/10/2010