Inne produkty

Monitorowanie wydajności

Opcja Monitorowanie wydajności umożliwia ścisłe monitorowanie wydajności komputera. Gdy opcja Monitorowanie wydajności jest włączona, program Norton 360 monitoruje wykorzystanie procesora i pamięci komputera. Monitoruje również ważne operacje systemowe wykonywane przez użytkownika w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Są to operacje systemowe takie jak instalacje, pobieranie, optymalizacje, wykrycia zagrożeń lub skanowania szybkie.

Gdy opcja Monitorowanie wydajności jest wyłączona, program Norton 360 nie monitoruje ani nie wyświetla żadnych informacji o wykorzystaniu zasobów. Okno Wydajność wyświetlane po kliknięciu pozycji Wydajność w oknie głównym nie przedstawia żadnych informacji o wykorzystaniu procesora ani wykorzystaniu pamięci. W oknie tym nie są również wyświetlane szczegóły ważnych operacji systemowych. Ponadto w oknie Norton - zadania nie jest wyświetlany wykres procesora ani wykres pamięci. Można jednak włączyć tę opcję za pomocą okna nakładki w oknie Wydajność i oknie Norton - zadania.

Gdy opcja Monitorowanie wydajności jest włączona, dostępne są następujące opcje:

Alerty dotyczące wydajności

Wskazują, czy użytkownik chce otrzymywać powiadomienia o zwiększeniu obciążenia zasobów systemu przez dowolny program lub proces

Program Norton 360 powiadamia użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności, wyświetlając informacje o nazwie programu i zasobach nadmiernie obciążanych przez program. Łącze Szczegóły i ustawienia w alercie z powiadomieniem umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów obciążenia zasobów przez program. W oknie Informacje o pliku wyświetlane są szczegóły pliku, jego pierwotna lokalizacja oraz pełna lista wykorzystania zasobów przez program. W oknie Informacje o pliku można wybrać opcję wykluczenia programu z monitorowania. Opcja Ustawienia w oknie Informacje o pliku umożliwia wyłączenie opcji Alerty dotyczące wydajności.

Do wyboru są następujące opcje:

 • Wł.: włącza alerty dotyczące wydajności.

  Tę opcję należy wybrać, jeśli program Norton 360 ma powiadamiać użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności. Ponadto program Norton 360 rejestruje wszystkie operacje związane z alertami dotyczącymi wydajności w oknie Historia zabezpieczeń. Domyślnie opcja ta jest zaznaczona.

 • Tylko rejestruj: powoduje monitorowanie wykorzystanie zasobów systemowych i rejestruje szczegóły alertu dotyczącego wydajności.

  Gdy obciążenie zasobów przez program lub proces przekroczy limit progowy, program Norton 360 nie powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności. Zarejestruje natomiast wszystkie operacje związane z alertami dotyczącymi wydajności w oknie Historia zabezpieczeń. Szczegóły związane z alertami dotyczącymi wydajności można sprawdzić w kategorii Alert dotyczący wydajności w oknie Historia zabezpieczeń.

 • Wył.: wyłącza alerty dotyczące wydajności.

  Tę opcję należy wybrać, jeśli program Norton 360 ma nie powiadamiać użytkownika za pomocą alertów dotyczących wydajności.

Profil progu zasobów dla alertów

Umożliwia skonfigurowanie profilu progu zasobów w celu wyświetlania alertów dotyczących wydajności

Gdy obciążenie zasobów systemu przez program przekroczy skonfigurowany limit progowy, program Norton 360 powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności. Można skonfigurować następujące profile progu obciążenia zasobów:

 • Niski

 • Średni

 • Wysoki

Domyślnie ustawienie profilu progu to Średni.

Profil niskiego użycia zasobów przy zasilaniu z baterii

Wskazuje, czy program Norton 360 ma zmieniać próg zasobów na niski profil, gdy komputer jest zasilany z baterii

W przypadku skonfigurowania niskiego profilu zasobów program Norton 360 zapewnia, że wszystkie programy wykorzystują zasoby na poziomie minimalnym. Gdy obciążenie zasobów przez program lub proces przekroczy limit progowy, program Norton 360 powiadomi użytkownika za pomocą alertu dotyczącego wydajności.

Alert o wysokim wykorzystaniu:

Wyświetla listę kategorii zasobów systemowych mających wpływ na wydajność komputera.

Można wybrać zasoby systemowe, które program Norton 360 ma monitorować w celu generowania alertów dotyczących wydajności.

Można włączyć następujące zasoby systemowe:

 • Procesor

 • Pamięć

 • Dysk

 • Dojścia

Wykluczenia programów

Umożliwia wykluczenie wyświetlania określonych żądanych programów w alertach dotyczących wydajności

W przypadku uruchamiania jakiegokolwiek ważnego programu silnie obciążającego procesor, pamięć lub dysk, można dodać ten program do listy Wykluczenia programów. Po dodaniu programu do listy Wykluczenia programów program Norton 360 nie ostrzeże użytkownika, gdy program przekroczy limit progowy obciążenia zasobów.

„Wykluczanie wyświetlania programów w alertach dotyczących wydajności”

„Funkcja System Insight - informacje”

„Alerty dotyczące wydajności - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v25421380_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/08/2010