Skanowanie wybranych dysków, folderów lub plików

Czasami może być potrzebne przeskanowanie konkretnego pliku, dysków wymiennych, dysku twardego lub folderu. Na przykład, podczas używania nośnika wymiennego można przeskanować tylko ten dysk w poszukiwaniu wirusów. Po otrzymaniu w wiadomości e-mail pliku skompresowanego, który może zawierać wirusa, można przeskanować ten pojedynczy plik.

Aby przeskanować pojedyncze elementy:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Przejdź.

 4. W oknie Skanowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeskanować określone dyski, kliknij pozycję Uruchom obok pozycji Skanowanie dysku, wybierz dyski, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Skanuj.

  • Aby przeskanować określone foldery, kliknij pozycję Uruchom obok pozycji Skanowanie folderu, wybierz foldery, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Skanuj.

  • Aby przeskanować określone pliki, kliknij pozycję Uruchom obok pozycji Skanowanie pliku, wybierz pliki, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

   Można również wybrać wiele plików do skanowania, przytrzymując klawisz Ctrl.

   Skanowanie można wstrzymać za pomocą następujących opcji:

   Wstrzymaj

   Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania niestandardowego.

   Aby kontynuować skanowanie, należy kliknąć przycisk Wznów.

   Zatrzymaj

   Umożliwia zakończenie skanowania.

   W celu potwierdzenia należy kliknąć przycisk Tak.

 5. W oknie Zestawienie wyników wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli żadne elementy nie wymagają uwagi, kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli jakieś elementy wymagają uwagi, sprawdź je w oknie Wykryte zagrożenia.

Okno Zestawienie wyników - informacje

Okno Wykryto zagrożenia - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v2526250_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011