Skanowanie wybranych dysków, folderów lub plików

Czasami może być potrzebne przeskanowanie konkretnego pliku, dysków wymiennych, dysku twardego lub folderu. Na przykład, podczas używania nośnika wymiennego można przeskanować tylko ten dysk w poszukiwaniu wirusów. Po otrzymaniu w wiadomości e-mail pliku skompresowanego, który może zawierać wirusa, można przeskanować ten pojedynczy plik.

Aby przeskanować pojedyncze elementy:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zabezpieczenia komputera, a następnie kliknij pozycję Uruchom skanowania.

 2. W oknie Skanowania, w obszarze Skanowania komputera kliknij pozycję Skanowanie niestandardowe.

 3. Kliknij pozycję Przejdź.

 4. W oknie Skanowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeskanować określone dyski, kliknij pozycję Uruchom obok pozycji Skanowanie dysku, wybierz dyski, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Skanuj.

  • Aby przeskanować określone foldery, kliknij pozycję Uruchom obok pozycji Skanowanie folderu, wybierz foldery, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Skanuj.

  • Aby przeskanować określone pliki, kliknij pozycję Uruchom obok pozycji Skanowanie pliku, wybierz pliki, które chcesz przeskanować, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

   Można również wybrać wiele plików do skanowania, przytrzymując klawisz Ctrl.

   Skanowanie można wstrzymać za pomocą następujących opcji:

   Wstrzymaj

   Umożliwia tymczasowe wstrzymanie skanowania niestandardowego.

   Aby kontynuować skanowanie, należy kliknąć przycisk Wznów.

   Zatrzymaj

   Umożliwia zakończenie skanowania.

   W celu potwierdzenia należy kliknąć przycisk Tak.

 5. W oknie Zestawienie wyników wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Jeśli żadne elementy nie wymagają uwagi, kliknij przycisk Zakończ.

  • Jeśli jakieś elementy wymagają uwagi, sprawdź je w oknie Wykryte zagrożenia.

Okno Zestawienie wyników - informacje

Okno Wykryto zagrożenia - informacje

Skanowanie komputera - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v2526250_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 23/08/2011