Sprawdzanie powiadomień funkcji Automatyczna ochrona

Funkcja Automatyczna ochrona zapewnia skanowanie plików w poszukiwaniu wirusów, robaków i koni trojańskich w chwili wykonywania różnych czynności przy ich użyciu (przenoszenie, kopiowanie, otwieranie plików itd.).

Domyślnie wyszukiwane są także programy typu spyware, adware i inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Jeśli funkcja Automatyczna ochrona wykryje podejrzane działania, w oknie Historia zabezpieczeń rejestrowane jest powiadomienie informujące o wykryciu i usunięciu zagrożenia.

Jeśli funkcja Automatyczna ochrona wykryje wirusy, naprawia pliki lub usuwa wirusy i wyświetla użytkownikowi powiadomienie. Powiadomienie informuje użytkownika, które pliki zostały naprawione lub usunięte i który wirus, koń trojański lub robak zainfekował pliki. Nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych czynności.

Aby sprawdzić powiadomienia funkcji Automatyczna ochrona:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

 2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź historię zabezpieczeń.

 3. Z listy rozwijanej Pokaż wybierz kategorię, dla której chcesz wyświetlić alerty funkcji Automatyczna ochrona.

  Do wyboru są następujące opcje:

  Najnowsza historia

  Umożliwia sprawdzenie powiadomień funkcji Automatyczna ochrona z ostatnich siedmiu dni.

  Pełna historia

  Umożliwia sprawdzenie wszystkich zarejestrowanych powiadomień funkcji Automatyczna ochrona.

  Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

  Umożliwia sprawdzenie wszystkich wyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa.

  Kategoria Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje zainfekowane pliki, które program Norton 360 Online naprawia, usuwa lub poddaje kwarantannie.

  Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa

  Umożliwia sprawdzenie listy niewyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa.

  Kategoria Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa obejmuje zainfekowane pliki, w przypadku których program Norton 360 Online nie mógł podjąć żadnego działania. Kategoria ta zawiera głównie zagrożenia bezpieczeństwa niskiego stopnia, które wymagają uwagi użytkownika w celu podjęcia odpowiedniego działania.

 4. W prawym okienku kliknij łącze Opcje.

  W przypadku niektórych elementów opcja ma nazwę Przywracanie i opcje.

  Jeśli znalezione zostało co najmniej jedno zagrożenie bezpieczeństwa, takie jak program typu spyware, w razie potrzeby można podjąć działania wobec tych elementów.

 5. W oknie Wykryto zagrożenie wybierz odpowiednie działanie wobec zagrożenia.

  Poniżej przedstawiono opcje dostępne w oknie Wykryto zagrożenie :

  Przywróć i wyklucz ten plik

  Umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań.

  Ta opcja jest dostępna w przypadku wykrytych wirusów i zagrożeń innych niż wirusy.

  Wyklucz ten program

  Wyklucza zagrożenie bezpieczeństwa ze skanowania w przyszłości.

  Program Norton 360 Online dodaje zagrożenie bezpieczeństwa do odpowiedniej listy wykluczeń.

  Naprawa ręczna (zalecane)

  Umożliwia wyeliminowanie zagrożenia za pomocą narzędzia ręcznej naprawy.

  W razie ręcznego wyeliminowania zagrożenia należy usunąć informacje o zagrożeniu z okna Historia zabezpieczeń.

  Usuń ten plik (może spowodować zamknięcie przeglądarki) (zalecane)

  Usuwa zagrożenie bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny.

  Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika.

  Usuń ten plik (może spowodować zamknięcie przeglądarki)

  Usuwa wybrane zagrożenie bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny.

  Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika i ręcznego usunięcia.

  Opcja ta jest dostępna także w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa ręcznie poddanych kwarantannie.

  Usuń z historii

  Usuwa wybrane zagrożenie bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

  Uzyskaj pomoc (zalecane)

  Otwiera internetową witrynę centrum Symantec Security Response.

  Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika i ręcznego usunięcia. W internetowej witrynie centrum Symantec Security Response można znaleźć instrukcje usuwania ręcznego i inne informacje na temat zagrożenia.

  Prześlij do firmy Symantec

  Wysyła zagrożenie bezpieczeństwa do firmy Symantec.

  W niektórych przypadkach program Norton 360 Online może nie zidentyfikować elementu jako zagrożenia bezpieczeństwa, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń

Wykrywanie wirusów, programów typu spyware i innych zagrożeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v2524428_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/10/2011