Inne produkty

Alert zabezpieczeń

Gdy funkcja Automatyczna kontrola programów jest wyłączona lub funkcja Zaawansowane monitorowanie zdarzeń jest włączona, a na komputerze wykryte zostaje zagrożenie bezpieczeństwa, program Norton 360 powiadamia użytkownika, wyświetlając komunikat alertu. Można zezwolić na zagrożenie bezpieczeństwa lub je zablokować. Program Norton 360 wskazuje preferowaną opcję zarządzania zagrożeniem bezpieczeństwa jako zalecaną.

Na liście rozwijanej Co należy zrobić wyświetlane są następujące opcje:

Zawsze zezwalaj

Umożliwia zezwolenie na wszystkie próby dostępu inicjowane przez ten program.

W przypadku wybrania tej opcji program Norton 360 utworzy regułę programu, aby zawsze zezwalać na dostęp danemu programowi.

Zablokuj to wystąpienie

Umożliwia blokowanie wszystkich prób dostępu inicjowanych przez program do chwili jego zamknięcia.

Program Norton 360 nie utworzy reguły zapory dla tego programu.

Zakończ

Umożliwia zakończenie tego wystąpienia programu.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku destrukcyjnych programów wstawiających kod w przestrzeni adresowej zaufanej aplikacji i stających się jej częścią.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24974451_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/04/2010