Inne produkty

Wykrywanie wirusów, programów typu spyware i innych zagrożeń - informacje

Wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa mogą zostać wykryte podczas skanowania ręcznego lub niestandardowego. Funkcja Automatyczna ochrona wykrywa te zagrożenia, gdy użytkownik przeprowadza działanie przy użyciu zainfekowanego pliku. Zagrożenia mogą się też ujawnić podczas sesji komunikatorów internetowych lub przy wysyłaniu wiadomości e-mail, a także podczas skanowania uruchomionego ręcznie lub niestandardowego.

Podczas wykonywania tych czynności mogą zostać wykryte także zagrożenia bezpieczeństwa takie jak programy typu spyware i adware.

Najpierw skanowane są pliki, które mogą zainfekować system przy uruchomieniu komputera.

Są to następujące pliki:

  • Pliki skojarzone z procesami aktualnie działającymi w pamięci.

  • Pliki z wpisami folderu startowego.

  • Pliki wpisane w systemowym rozruchowym pliku INI.

  • Pliki wpisane w systemowym rozruchowym pliku wsadowym.

  • Pliki, do których odwołują się klucze rejestru związane z uruchamianiem systemu.

Zainfekowany plik wykryty w tej fazie skanowania ręcznego zostanie naprawiony lub usunięty. Z komputera zostaną usunięte również wszelkie niepożądane odwołania. Przed próbą naprawy, poddania kwarantannie lub usunięcia każdego zainfekowanego pliku, którego proces działa w pamięci, program próbuje zakończyć ten proces. Przed zakończeniem procesu generowany jest alert oraz wyświetlany jest monit o zamknięcie wszystkich niepotrzebnych programów.

W oknie Historia zabezpieczeń można wyświetlić informacje na temat wykrytych wirusów i innych zagrożeń.

Okno Historia zabezpieczeń zawiera także informacje na temat programów typu spyware, adware i innych zagrożeń bezpieczeństwa.

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v2488430_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2010