Inne produkty

Informacje o pliku

W oknie Informacje o pliku można sprawdzić szczegółowe informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa w uporządkowany sposób. Okno Informacje o pliku przedstawia poziom zagrożenia i pochodzenie zagrożenia bezpieczeństwa. Można także sprawdzić szczegóły zagrożenia bezpieczeństwa i jego wpływ na system.

W oknie Informacje o pliku dostępne są następujące paski:

Szczegóły

Przedstawia informacje takie jak użytkowanie we wspólnocie i oddziaływanie zagrożenia.

Można także sprawdzić szczegóły takie jak data utworzenia pliku. Można sprawdzić, czy plik jest elementem startowym oraz sprawdzić datę ostatniego użycia pliku.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Można również sprawdzić oddziaływanie pliku na komputer.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Szczegóły pochodzenia pliku są dostępne, jeśli plik został pobrany lub utworzony po zainstalowaniu programu Norton 360. Można sprawdzić ewentualny adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można także wyświetlić sześć poziomów plików nadrzędnych danego pliku. Można również sprawdzić poziom bezpieczeństwa pliku.

Jeśli szczegóły pochodzenia pliku nie są dostępne, program Norton 360 wyłącza pasek Pierwotna lokalizacja.

Operacje

Przedstawia szczegóły dotyczące działań podjętych przez plik. Można wybrać żądaną opcję z listy rozwijanej Pokaż, aby wyświetlić szczegóły dotyczące działań. Działania dotyczące pliku wskazują ścieżkę, w której istnieje zainfekowany plik na komputerze. Działania dotyczące rejestru wskazują wpisy rejestru zainfekowanego pliku.

Za pomocą łącza Powiększenie można wyświetlić wykres Wydajność, aby sprawdzić wpływ procesu na ogólne wykorzystanie procesora komputera. Jeśli wykres Wydajność nie jest dostępny, program Norton 360 wyłącza łącze Powiększenie.

W zależności od dotkliwości zagrożeń bezpieczeństwa, program Norton 360 może wyświetlić w oknie Informacje o pliku dowolną z następujących opcji:

Znajdź ten plik

Umożliwia uzyskanie pliku z lokalizacji, w której jest zapisany na komputerze

Więcej informacji

Umożliwia wyświetlenie strony samouczka online, zawierającego dodatkowe informacje

Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Opcje

Umożliwia wyświetlenie okna Wykryto zagrożenie, zawierającego działania, które można podjąć wobec zagrożenia bezpieczeństwa

Za pomocą ikony obok opcji Znajdź ten plik można skopiować dane z okna Informacje o pliku do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24809110_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 13/11/2009