Usługa

Aktywny stan programu Norton 360 Online jest niezbędny do ochrony komputera przed wszelkimi zagrożeniami.

W przypadku programu Norton 360 Online nabytego od usługodawcy stan produktu jest aktywny, gdy aktywna jest usługa zabezpieczeń u usługodawcy. Jeśli usługa zabezpieczeń jest nieaktywna, to nie można pobrać żadnych aktualizacji, a oprogramowanie przestaje działać. We wszelkich kwestiach związanych z aktywacją usługi należy kontaktować się z usługodawcą.

Utrzymywanie aktualności systemu ochrony - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v24808774_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 05/04/2011