Mapa zabezpieczeń sieci - kontrola zaufania

Sieć kontroli zaufania zawiera listę wszystkich urządzeń dodanych ręcznie przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci. Lista Mapa zabezpieczeń sieci - sieć Kontrola zaufania umożliwia monitorowanie urządzeń ręcznie dodanych do sieci.

Nie można edytować szczegółów sieci kontroli zaufania.

Lista Mapa zabezpieczeń sieci - sieć Kontrola zaufania ma następujące obszary:

Mapa sieci

Lista urządzeń ręcznie dodanych do sieci

W obszarze mapy sieci wyświetlane jest dodane urządzenie oraz jego ikona, nazwa i poziom zaufania. Za pomocą przycisków przewijania można sprawdzić wszystkie urządzenia ręcznie dodane do sieci.

Obszar Szczegóły urządzenia

Zawiera szczegóły każdego urządzenia z listy w obszarze mapy sieci

Szczegóły obejmują nazwę, kategorię, poziom zaufania i adres IP urządzenia. Nazwę urządzenia można edytować w obszarze szczegółów urządzenia. Można także wyświetlić i edytować poziom zaufania urządzenia.

Domyślny poziom zaufania urządzeń dodanych przez użytkownika do mapy zabezpieczeń sieci to poziom Chroniony. Zaufanie urządzeniu spoza sieci użytkownika naraża komputer na możliwe zagrożenia bezpieczeństwa.

Obszar Szczegóły sieci

Umożliwia dodanie urządzenia lub usunięcie ręcznie dodanego urządzenia.

W oknie Mapa zabezpieczeń sieci - sieć kontroli zaufania można użyć następujących opcji:

Odśwież

Umożliwia odświeżenie okna Mapa zabezpieczeń sieci - sieć Kontrola zaufania i wyświetlenie najnowszych zmian konfiguracji

Symbol plus ( + )

Umożliwia ręczne dodanie urządzenia do sieci Kontrola zaufania

Symbol minus ( - )

Umożliwia usunięcie urządzenia z sieci Kontrola zaufania

Edytuj

Łącze Edytuj obok pozycji Nazwa urządzenia umożliwia edycję nazwy urządzenia.

Łącze Edytuj obok pozycji Poziom zaufania umożliwia edycję poziomu zaufania urządzenia.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v24808142_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/02/2011