Inne produkty

Informacje o pliku

W oknie Informacje o pliku można sprawdzić szczegóły pobranego pliku. Okno Informacje o pliku przedstawia informacje o pliku w uporządkowany sposób. Po kliknięciu łącza Więcej na prawym końcu paska program Norton 360 wyświetla obszar istotnych szczegółów informacji. Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie.

W oknie Informacje o pliku dostępne są następujące paski:

Szczegóły

Przedstawia informacje takie jak ocena zaufania i użytkowanie pliku we wspólnocie.

Można sprawdzić okres istnienia pliku na komputerze i datę ostatniego użycia pliku. Można także sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym.

Firma Symantec analizuje określone informacje o pliku, takie jak podpis cyfrowy i wartość mieszania w celu określenia poziomu zaufania pliku. Firma Symantec oznacza zaufane pliki jako Norton - zaufane pliki. Za pomocą opcji Sprawdź zaufanie teraz można sprawdzić bieżący poziom zaufania pliku. Można również ręcznie określić plik jako zaufany. Użytkownik wie na przykład, że plik należy do dobrze znanej aplikacji, a poziom zaufania pliku jest nieznany lub niezaufany. W takim przypadku można ręcznie określić plik jako zaufany, korzystając z opcji Zaufaj teraz.

Można także sprawdzić użytkowanie pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Firma Symantec stosuje najsurowsze metody statystyczne w celu analizy wiarygodności pliku i klasyfikowania plików jako prawidłowych.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Łącze Więcej informacji pod pozycją Pierwotna lokalizacja umożliwia otwarcie strony programu Norton Safe Web. Na stronie tej można sprawdzić poziom bezpieczeństwa witryny internetowej, z której pobrany został plik.

Operacje

Przedstawia szczegóły dotyczące plików, które nie są bezpieczne.

Opcja Działanie dotyczące pliku na liście rozwijanej Pokaż jest dostępna w przypadku plików, które nie są bezpieczne. Działania dotyczące pliku wskazują ścieżkę, w której istnieje zainfekowany plik na komputerze oraz działanie zastosowane do pliku przez program Norton 360.

W oknie Informacje o pliku dostępne są następujące opcje:

Znajdź ten plik

Umożliwia uzyskanie pliku z lokalizacji, w której jest zapisany na komputerze.

Więcej informacji

Umożliwia wyświetlenie strony samouczka online, zawierającego dodatkowe informacje.

Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Za pomocą ikony obok opcji Znajdź ten plik można skopiować dane z okna Informacje o pliku do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

„Funkcja Download Insight - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24777461_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2010