Inne produkty

Download Insight

Okno Download Insight jest wyświetlane, gdy użytkownik:

  • Uruchomi albo zainstaluje nieznany plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko niepotwierdzone.

  • Uruchomi albo zainstaluje bezpieczny lub nieznany plik na komputerze, a opcja Pełny raport funkcji Download Insight ma ustawienie Zawsze.

W oknie tym wyświetlane są szczegółowe informacje o zagrożeniu, takie jak nazwa i adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można również sprawdzić informacje o poziomie zaufania pliku i jego użytkowaniu we wspólnocie.

Okno Download Insight zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania, które program Norton 360 ma zastosować do pobranego pliku. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od poziomu reputacji pobranego pliku. Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Zatrzymać działanie tego programu

Umożliwia zachowanie pliku na komputerze, ale blokuje możliwość jego wykonania

Usuń ten plik z systemu

Umożliwia usunięcie pliku z komputera i poddanie go kwarantannie

Mimo to uruchom ten program

Umożliwia wykonanie i zainstalowanie pliku wykonywalnego

W oknie Download Insight dostępne są również następujące dodatkowe opcje:

Więcej szczegółów

Umożliwia wyświetlenie istotnych informacji o pliku.

Po kliknięciu łącza Więcej szczegółów wyświetlane jest okno Informacje o pliku. W oknie tym wyświetlane są informacje takie jak szczegóły pochodzenia, operacje, poziom zaufania i użytkowanie we wspólnocie.

Ustawienia

Umożliwia wyświetlenie aktualnych ustawień funkcji Download Insight.

Po kliknięciu łącza Ustawienia program Norton 360 otwiera okno Ustawienia. W oknie tym można sprawdzić ustawienia opcji funkcji Download Intelligence.

Zawsze zezwalaj na ten plik (jeśli wybrano opcję Uruchom)

Umożliwia określenie, czy funkcja Download Insight ma znowu wyświetlać alert przy próbie wykonania tego samego pliku.

Domyślnie opcja ta jest zaznaczona. W takim przypadku program Norton 360 nie wyświetla ponownie alertu funkcji Download Insight w razie ponownego pobierania lub instalowania tego samego pliku.

Opcja Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony firmy Symantec zawierającej dodatkowe informacje o pliku. Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24777445_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2010