Inne produkty

Informacje o pliku

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące każdego istotnego pliku znajdującego się na komputerze. Okno przedstawia informacje o pliku w uporządkowany sposób. Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie.

Okno Informacje o pliku przedstawia różne szczegóły dotyczące elementu historii zabezpieczeń. Szczegóły te są klasyfikowane na różnych kartach w oknie Informacje o pliku. Można wybrać kartę w lewym okienku, aby wyświetlić dodatkowe szczegóły w prawym okienku.

W oknie Informacje o pliku dostępne są w prawym okienku następujące karty:

Szczegóły

Informacje takie, jak poziom zaufania, użytkowanie pliku we wspólnocie, czas wydania pliku i stabilność pliku.

Oceny stabilności pliku mogą się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Szczegóły użytkowania pliku we wspólnocie umożliwiają określenie, czy plik jest zaufany. Poziom dotkliwości zapewnia informacje o ryzyku skojarzonym z plikiem.

Można również sprawdzić oddziaływanie pliku na komputer.

Można sprawdzić szczegóły takie jak podpis, wersja i data utworzenia pliku. Można też sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym oraz sprawdzić datę ostatniego użycia pliku.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku.

Szczegóły pochodzenia pliku są dostępne tylko w przypadku, gdy plik został pobrany lub utworzony po zainstalowaniu programu Norton 360 Online. Można sprawdzić nazwę pliku i ewentualny adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można wyświetlić sześć poziomów plików nadrzędnych danego pliku. Można również sprawdzić poziom bezpieczeństwa pliku.

Jeśli szczegóły pochodzenia pliku nie są dostępne, program Norton 360 Online wyłącza kartę Pierwotna lokalizacja.

Operacje

Przedstawia szczegóły dotyczące podejrzanego działania podjętego przez plik na komputerze.

Można wybrać opcję z listy rozwijanej Pokaż w oknie Informacje o pliku, aby wyświetlić szczegóły dotyczące pliku. Szczegóły obejmują informacje takie jak lokalizacja pliku i podjęte przez niego działanie. Działania dotyczące pliku wskazują ścieżkę, w której istnieje zainfekowany plik na komputerze. Działania dotyczące rejestru wskazują wpisy rejestru zainfekowanego pliku.

W zależności od dotkliwości i typu zagrożeń bezpieczeństwa, program Norton 360 Online może wyświetlić w oknie Informacje o pliku następujące opcje:

Kopiuj do Schowka

Umożliwia skopiowanie danych z okna Informacje o pliku do schowka.

Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Więcej informacji

Umożliwia wyświetlenie strony samouczka online, zawierającego dodatkowe informacje.

Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Opcje

Umożliwia wyświetlenie okna Wykryto zagrożenie, zawierającego działania, które można podjąć wobec zagrożenia bezpieczeństwa poddanego kwarantannie.

Okno Informacje o pliku - informacje

Historia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24777330_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011