Inne produkty

Informacje o pliku

Okno Informacje o pliku przedstawia szczegóły dotyczące każdego istotnego pliku znajdującego się na komputerze. Okno przedstawia informacje o pliku w uporządkowany sposób. Po kliknięciu łącza Więcej na prawym końcu paska program Norton 360 wyświetla obszar istotnych szczegółów informacji. Są to informacje ogólne, szczegóły pochodzenia, użycie zasobów i działania podjęte przez plik w systemie.

W oknie Informacje o pliku dostępne są następujące paski:

Szczegóły

Przedstawia informacje takie jak poziom dotkliwości i użytkowanie pliku we wspólnocie

Można sprawdzić okres istnienia pliku na komputerze i datę ostatniego użycia pliku. Można również sprawdzić, czy plik jest plikiem startowym i czy został uruchomiony na komputerze.

Szczegóły użytkowania pliku we wspólnocie umożliwiają określenie, czy plik jest zaufany. Poziom dotkliwości zapewnia informacje o ryzyku skojarzonym z plikiem.

Można również sprawdzić oddziaływanie pliku na komputer.

Pierwotna lokalizacja

Przedstawia pochodzenie pliku

Szczegóły pochodzenia pliku są dostępne tylko w przypadku, gdy plik został pobrany lub utworzony po zainstalowaniu programu Norton 360. Można sprawdzić nazwę pliku i ewentualny adres URL źródła, z którego został pobrany plik. Można wyświetlić sześć poziomów plików nadrzędnych danego pliku. Można również sprawdzić poziom bezpieczeństwa pliku.

Jeśli szczegóły pochodzenia pliku nie są dostępne, program Norton 360 wyłącza pasek Pierwotna lokalizacja.

Operacje

Przedstawia szczegóły dotyczące działania podjętego przez plik na komputerze

Można wybrać opcję z listy rozwijanej Pokaż, aby wyświetlić szczegóły dotyczące pliku. Szczegóły obejmują informacje takie jak lokalizacja pliku i podjęte przez niego działanie. Działania dotyczące pliku wskazują ścieżkę, w której istnieje zainfekowany plik na komputerze. Działania dotyczące rejestru wskazują wpisy rejestru zainfekowanego pliku.

W zależności od dotkliwości i typu zagrożeń bezpieczeństwa, program Norton 360 może wyświetlić w oknie Informacje o pliku następujące opcje:

Znajdź ten plik

Umożliwia uzyskanie pliku z lokalizacji, w której jest zapisany na komputerze

Opcja ta jest dostępna u góry okna.

Więcej informacji

Umożliwia wyświetlenie strony samouczka online, zawierającego dodatkowe informacje

Opcja ta jest dostępna u dołu okna.

Opcje

Umożliwia wyświetlenie okna Wykryto zagrożenie, zawierającego działania, które można podjąć wobec zagrożenia bezpieczeństwa poddanego kwarantannie

Ponadto, za pomocą ikony u góry okna można skopiować dane z okna Informacje o pliku do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24777330_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2010