Inne produkty

Wykryto zagrożenie

Okno Wykryto zagrożenie zawiera opcje umożliwiające wybranie działania, które ma zostać podjęte wobec zagrożenia bezpieczeństwa poddanego kwarantannie.

Okno to zawiera ogólne informacje o zagrożeniu poddanym kwarantannie: jego możliwe oddziaływanie na komputer oraz zalecane w jego przypadku działanie. W oknie tym można również sprawdzić informacje o użyciu zasobów, użytkowaniu pliku we wspólnocie i poziomie dotkliwości zagrożenia. Szczegóły użycia zasobów przedstawiają oddziaływanie zagrożenia na wydajność komputera. Można także sprawdzić szczegóły użytkowania pliku we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Oprócz tych szczegółów, wyświetlany jest adres URL ewentualnego źródła, z którego pobrane zostało zagrożenie. Na podstawie informacji wyświetlanych w tym oknie użytkownik może wybrać działanie, które ma być podjęte wobec zagrożenia.

Okno Wykryto zagrożenie zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania wobec zagrożenia bezpieczeństwa poddanego kwarantannie. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od typu zagrożenia i jego poziomu dotkliwości. Opcje te umożliwiają wybranie odpowiedniego działania wobec zagrożenia.

Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Usuń ten plik

Usuwa wybrane zagrożenie bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny.

Opcja ta jest dostępna także w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa ręcznie poddanych kwarantannie.

Przywróć ten plik

Umożliwia przywrócenie zagrożenia bezpieczeństwa z kwarantanny do oryginalnej lokalizacji na komputerze.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń wirusowych.

Przywróć i wyklucz ten plik

Umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń innych niż wirusy.

Usuń z historii

Umożliwia usunięcie wybranego elementu poddanego kwarantannie z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Prześlij do firmy Symantec

Umożliwia zgłoszenie wybranego elementu poddanego kwarantannie do firmy Symantec w celu oceny jego poziomu bezpieczeństwa.

Opcję tę należy wybrać w przypadku podejrzenia, że element jest zainfekowany, nawet jeśli skanowanie nie wykrywa zagrożenia.

Oprócz tych opcji, można użyć łącza Więcej szczegółów u dołu okna w celu wyświetlenia szczegółowych informacji o zagrożeniu bezpieczeństwa. Łącze Więcej informacji jest dostępne tylko w przypadku niektórych zagrożeń bezpieczeństwa. Po kliknięciu łącza Więcej informacji otwierana jest internetowa strona firmy Symantec. Strona przedstawia istotne szczegóły dotyczące wybranego zagrożenia bezpieczeństwa.

Ponadto, za pomocą ikony u góry okna można skopiować dane z tego okna do schowka. Po skopiowaniu treści do schowka można otworzyć dokument, wkleić dane i zapisać dokument.

„Wyświetlanie elementów w oknie Historia zabezpieczeń”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24777255_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/04/2010