Wyłączanie lub włączanie opcji trybu cichego

Opcje trybu cichego, takie jak Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 i Nagrywanie telewizji w systemie Media Center, można włączyć lub wyłączyć w oknie Ustawienia. Domyślnie opcje trybu cichego są włączone. W razie wykonywania zadania, którego dotyczy włączona opcja, program Norton 360 Online wykrywa zadanie i automatycznie włącza tryb dyskretny. Użytkownik włącza na przykład opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 i zaczyna nagrywać dysk przy użyciu aplikacji systemu Media Center. W takim przypadku program Norton 360 Online wykrywa sesję nagrywania dysków i włącza tryb cichy.

Program Norton 360 Online włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania programu telewizyjnego lub nagrywania dysku CD albo DVD. Tryb cichy jest wyłączany dopiero po ukończeniu sesji nagrywania programu telewizyjnego lub sesji nagrywania dysków. Za pomocą opcji w oknie Ustawienia nie można wyłączyć trybu cichego w trakcie sesji.

Aby wyłączyć lub włączyć opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W sekcji Ustawienia trybu dyskretnego, w obszarze Tryb cichy przy wykryciu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć wykrywanie sesji nagrywania dysków, w wierszu Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć wykrywanie sesji nagrywania dysków, w wierszu Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby wyłączyć lub włączyć opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W sekcji Ustawienia trybu dyskretnego, w obszarze Tryb cichy przy wykryciu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć wykrywanie sesji nagrywania programu telewizyjnego, w wierszu Nagrywanie telewizji w systemie Media Center przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć wykrywanie sesji nagrywania programu telewizyjnego, w wierszu Nagrywanie telewizji w systemie Media Center przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Tryb cichy - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v24647744_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011