Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie opcji trybu cichego

Opcje trybu cichego, takie jak Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 i Nagrywanie telewizji w systemie Media Center, można włączyć lub wyłączyć w oknie Ustawienia. Domyślnie opcje trybu cichego są włączone. W razie wykonywania zadania, którego dotyczy włączona opcja, program Norton 360 Online wykrywa zadanie i automatycznie włącza tryb dyskretny. Użytkownik włącza na przykład opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 i zaczyna nagrywać dysk przy użyciu aplikacji systemu Media Center. W takim przypadku program Norton 360 Online wykrywa sesję nagrywania dysków i włącza tryb cichy.

Program Norton 360 Online włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania programu telewizyjnego lub nagrywania dysku CD albo DVD. Tryb cichy jest wyłączany dopiero po ukończeniu sesji nagrywania programu telewizyjnego lub sesji nagrywania dysków. Za pomocą opcji w oknie Ustawienia nie można wyłączyć trybu cichego w trakcie sesji.

Aby wyłączyć lub włączyć opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W sekcji Ustawienia trybu dyskretnego, w obszarze Tryb cichy przy wykryciu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć wykrywanie sesji nagrywania dysków, w wierszu Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć wykrywanie sesji nagrywania dysków, w wierszu Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby wyłączyć lub włączyć opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center :

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W sekcji Ustawienia trybu dyskretnego, w obszarze Tryb cichy przy wykryciu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyłączyć wykrywanie sesji nagrywania programu telewizyjnego, w wierszu Nagrywanie telewizji w systemie Media Center przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć wykrywanie sesji nagrywania programu telewizyjnego, w wierszu Nagrywanie telewizji w systemie Media Center przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Tryb cichy - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24647744_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/11/2011