Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie opcji trybu cichego

Opcje trybu cichego, takie jak Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 lub Nagrywanie telewizji w systemie Media Center, można włączyć lub wyłączyć w oknie Ustawienia. Domyślnie opcje trybu cichego są włączone. W razie wykonywania zadania, którego dotyczy włączona opcja, program Norton 360 wykrywa zadanie i automatycznie włącza tryb dyskretny. Użytkownik włącza na przykład opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 i zaczyna nagrywać dysk przy użyciu aplikacji systemu Media Center. W takim przypadku program Norton 360 wykrywa sesję nagrywania dysków i włącza tryb cichy.

Program Norton 360 włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania programu telewizyjnego lub nagrywania dysku CD albo DVD. Tryb cichy jest wyłączany dopiero po ukończeniu sesji nagrywania programu telewizyjnego lub sesji nagrywania dysków. Za pomocą opcji w oknie Ustawienia nie można wyłączyć trybu cichego w trakcie sesji.

Aby wyłączyć lub włączyć opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Tryb cichy przy wykryciu wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć wykrywanie, w wierszu Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć wykrywanie, w wierszu Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby wyłączyć lub włączyć opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

 3. W obszarze Tryb cichy przy wykryciu wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby wyłączyć wykrywanie sesji nagrywania programu telewizyjnego, w wierszu Nagrywanie telewizji w systemie Media Center przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  • Aby włączyć wykrywanie sesji nagrywania programu telewizyjnego, w wierszu Nagrywanie telewizji w systemie Media Center przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

 4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24647744_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2010