Inne produkty

Tryb cichy - informacje

Program Norton 360 automatycznie włącza tryb cichy, gdy użytkownik wykonuje zadania silnie obciążające zasoby systemowe. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 wstrzymuje operacje wykonywane w tle i umożliwia zadaniu maksymalne wykorzystanie zasobów w celu podniesienia wydajności.

Można skonfigurować program Norton 360 do automatycznego włączania trybu cichego na czas wykonywania następujących zadań:

  • Nagrywanie dysków IMAPI 2.0

  • Nagrywanie telewizji w systemie Media Center

  • Programy określone przez użytkownika

Ponadto można skonfigurować program Norton 360 do włączania trybu cichego po uruchomieniu wybranego programu.

Poniższa tabela przedstawia opis różnych opcji:

Nagrywanie dysków IMAPI 2.0

Podczas nagrywania dysku CD lub DVD przy użyciu aplikacji systemu Media Center program Norton 360 automatycznie włącza tryb cichy, jeśli włączona jest opcja Nagrywanie dysków IMAPI 2.0. Domyślnie opcja Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 jest włączona. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 wstrzymuje operacje wykonywane w tle w celu zwiększenia wydajności sesji nagrywania dysków. Program Norton 360 nadal wyświetla jednak alerty i powiadomienia podczas sesji.

Program Norton 360 obsługuje włączanie trybu cichego w przypadku następujących aplikacji systemu Media Center do nagrywania dysków:

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (wersja 13.0.125 i nowsze)

Program Norton 360 włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania dysku CD lub DVD przy użyciu aplikacji systemu Media Center. Program Norton 360 wyłącza tryb cichy po ukończeniu sesji nagrywania dysków. Nie można wyłączyć trybu cichego podczas sesji nagrywania dysków, wyłączając opcję Nagrywanie dysków IMAPI 2.0 w oknie Ustawienia.

Nagrywanie telewizji w systemie Media Center

Podczas nagrywania programu telewizyjnego przy użyciu aplikacji systemu Media Center program Norton 360 automatycznie włącza tryb cichy, jeśli włączona jest opcja Nagrywanie telewizji w systemie Media Center. Domyślnie opcja Nagrywanie telewizji w systemie Media Center jest włączona. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 wstrzymuje operacje wykonywane w tle w celu zwiększenia wydajności sesji nagrywania programu telewizyjnego. Program Norton 360 nadal wyświetla jednak alerty i powiadomienia podczas sesji.

Program Norton 360 obsługuje włączanie trybu cichego w przypadku następujących aplikacji systemu Media Center:

  • Windows Media Center

    Aby program Windows Media Center włączał tryb cichy podczas sesji programu telewizyjnego, po zainstalowaniu programu Norton 360 należy ponownie uruchomić komputer.

  • J. River MEDIA CENTER (wersja 13.0.125 i nowsze)

Program Norton 360 włącza tryb cichy natychmiast po rozpoczęciu nagrywania programu telewizyjnego. Tryb cichy jest wyłączany po ukończeniu sesji nagrywania. Nie można wyłączyć trybu cichego podczas sesji nagrywania programów telewizyjnych, wyłączając opcję Nagrywanie telewizji w systemie Media Center w oknie Ustawienia.

Programy określone przez użytkownika

Program Norton 360 automatycznie włącza tryb cichy po wykryciu sesji nagrywania programu telewizyjnego lub sesji nagrywania dysku. Ponadto można ręcznie dodać programy, dla których program Norton 360 ma włączać tryb cichy, do listy Programy określone przez użytkownika. Gdy program Norton 360 wykryje uruchomione wystąpienie programu dodanego do listy, automatycznie włączy tryb cichy. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 wstrzymuje operacje wykonywane w tle, ale nie wyłącza alertów i powiadomień.

Można również dodać uruchomiony program do listy Programy trybu cichego lub usunąć go z niej.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24647741_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010