Inne produkty

Okno Wykryto zagrożenia - informacje

Program Norton 360 Online wyświetla okno Wykryte zagrożenia, gdy wykryje zagrożenia. Za pomocą okna Wykryte zagrożenia można po zakończeniu skanowania na różne sposoby wyeliminować elementy, które nie zostały wyeliminowane automatycznie podczas skanowania.

Okno Wykryte zagrożenia przedstawia informacje takie, jak dotkliwość zagrożenia, nazwa zagrożenia i stan zagrożenia. Przedstawia także działanie, które można podjąć w celu wyeliminowania elementu. Okno Wykryte zagrożenia zawiera różne opcje eliminacji elementu, takie jak Napraw, Naprawa ręczna, Wyklucz, Pomoc i Skanuj ponownie.

Po pierwszym wykryciu zagrożeń niskiego stopnia dostępna jest w nim również jednorazowo opcja Ignoruj.

Opcja Ignoruj jest dostępna tylko raz, o ile użytkownik nie zmieni ustawienia domyślnego opcji Zagrożenia niskiego stopnia w obszarze Skanowanie komputera.

Opcje w oknie Wykryte zagrożenia różnią się w zależności od typów plików zidentyfikowanych podczas skanowania jako zainfekowane przez program Norton 360 Online.

Skanowanie komputera - informacje

Skanowanie wybranych dysków, folderów lub plików

Działania podejmowane, gdy program Norton 360 Online nie może naprawić pliku - informacje

Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24647420_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2011