Inne produkty

Okno Zestawienie wyników - informacje

Program Norton 360 Online wyświetla okno Zestawienie wyników, gdy użytkownik uruchomi skanowanie ręczne. Po zakończeniu skanowania wyświetlane jest okno Zestawienie wyników, zawierające zestawienie wyników skanowania.

Jeśli ostatnio przeprowadzonym skanowaniem było skanowanie szybkie, to w oknie tym wyświetlone zostaną wyniki szybkiego skanowania obszarów komputera. Obszary te są często infekowane przez wirusy, programy typu spyware i inne zagrożenia.

Jeśli ostatnio przeprowadzonym skanowaniem było pełne skanowanie systemu, to w oknie tym wyświetlone zostaną wyniki pełnego skanowania całego komputera.

Okno Zestawienie wyników zawiera następujące informacje:

  • Łączna liczba przeskanowanych elementów

  • Łączna liczba wykrytych zagrożeń bezpieczeństwa

  • Łączna liczba wyeliminowanych zagrożeń bezpieczeństwa

  • Łączna liczba elementów wymagających uwagi

Skanowanie komputera - informacje

Uruchamianie skanowania szybkiego

Uruchamianie pełnego skanowania systemu

Okno Wykryto zagrożenia - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24647380_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/09/2011