Inne produkty

Sprawdzanie poprawności hasła sejfu tożsamości

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których użytkownik zmienia ustawienia domyślne lub wykonuje operacje wymagające podania hasła sejfu tożsamości. W takich przypadkach program Norton 360 Online wyświetla monit o wprowadzenie hasła magazynu sejfu tożsamości, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Pole tekstowe Wprowadź hasło w oknie Sprawdź poprawność hasła tożsamości umożliwia wprowadzenie hasła sejfu tożsamości ustawionego w bieżącym magazynie. Łącze Pokaż wskazówkę dotyczącą hasła umożliwia wyświetlenie wskazówki dotyczącej hasła, zapisanej przez użytkownika podczas początkowej konfiguracji.

Podanie hasła sejfu tożsamości jest wymagane na przykład w następujących sytuacjach:

  • Przed podaniem danych logowania.

  • W przypadku próby odblokowania chronionej hasłem karty tożsamości.

  • Gdy komputer był nieaktywny przez określony przez użytkownika czas.

  • Gdy użytkownik chce wyświetlić lub zmodyfikować hasło danych logowania w oknie Edycja danych logowania.

  • Po zmianie poziomu zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości z wyższego na niższy w oknie Hasło i zabezpieczenia.

Hasło i zabezpieczenia - informacje

Edytowanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24646902_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/03/2011